Đồn Biên phòng Pò Hèn: Điểm sáng trong công tác vận động quần chúng

Thứ Hai, 02/04/2018, 18:48 [GMT+7]
.
.

Đứng chân trên địa bàn xã Hải Sơn (TP Móng Cái), Đồn Biên phòng Pò Hèn được giao quản lý 12,5km đường biên giới với Trung Quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn biên phòng.

1
Đồn Biên phòng Pò Hèn và xã Hải Sơn (TP Móng Cái) phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ký kết thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh do đơn vị cung cấp

Thượng tá Vũ Quốc Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, cho biết: Địa bàn đơn vị phụ trách rộng, phức tạp với nhiều núi cao, vực sâu, trong khi dân cư lại phân bố khá thưa thớt nên phần nào gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn ANTT trên địa bàn biên phòng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, những năm qua, đơn vị luôn quan tâm thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn ANTT. Nhờ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện quy chế phối hợp, hằng năm, Đồn đều chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thường xuyên triển khai, bố trí lực lượng bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt của địa phương và những diễn biến, tư tưởng, các vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong nhân dân. Đảng ủy, Chỉ huy Đồn còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân, giúp bà con thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT khu vực biên giới.

Nổi bật trong năm 2017, Đồn đã phối hợp với xã Hải Sơn tổ chức được 7 cuộc tuyên truyền pháp luật cho trên 760 lượt người dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Nhà nước về bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn ANTT khu vực biên giới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không tham gia buôn bán, tàng trữ pháo, vật liệu nổ, buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu... Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên bà con khu vực biên giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Mỗi khi phát hiện dấu hiệu lạ trên biên giới đều báo cho cán bộ biên phòng và cấp uỷ, chính quyền địa phương biết để xử lý...

1
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Pò Hèn thăm hỏi và tặng quà cho hộ nghèo trên đại bàn xã Hải Sơn. Ảnh do đơn vị cung cấp

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, Đồn còn phối hợp với xã Hải Sơn tổ chức cho 100% hộ dân sống dọc biên giới ký cam kết thực hiện tốt phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT thôn, bản khu vực biên giới”, phong trào “Quần chúng tham gia tố giác tội phạm”; phát huy vai trò gương mẫu của già làng, trưởng bản, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, những năm qua, tình hình ANTT trên tuyến biên giới luôn được đảm bảo.

Song song với việc vận động quần chúng bảo vệ biên giới, Đồn cũng đã tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Nổi bật, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Đồn đã phối hợp với xã Hải Sơn, Lâm trường 42 - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đã đạt được những kết quả tích cực. Cuối năm 2017, xã Hải Sơn đã đạt 17/20 tiêu chí, đạt 45/53 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó, không chỉ góp phần tích cực trong việc giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa quân với dân, người dân khu vực biên giới ngày càng chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định của địa phương.

Thực hiện chính sách ngoại giao nhân dân, năm 2014, Đồn đã tham mưu cho địa phương tổ chức ký kết nghĩa giữa thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái) với thôn Thán Sản, trấn La Lương, TP Phòng Thành Cảng, (Quảng Tây, Trung Quốc). Từ đó đến nay, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các buổi giao lưu, tuyên truyền pháp luật, giúp đỡ cư dân hai bên biên giới.

Việc phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Pò Hèn đã góp phần cùng địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.