Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II

Thứ Sáu, 13/04/2018, 13:40 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/4, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 15, khóa VIII, để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện nhiệm vụ quý I, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã bám sát chủ đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ sát với thực tế của cơ quan, đơn vị; quán triệt đến cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động... Trong đó, đã xây dựng 2 chương trình công tác chuyên đề, ban hành 4 kế hoạch và một số văn bản liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Từ ngày 12 đến 17/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm việc với 8 chi, đảng bộ cơ sở để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện chương trình công tác. Đồng thời giám sát vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đảng viên với chức trách, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị… trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy đã xác định...

Nhiệm vụ trọng tâm quý II, Đảng ủy Khối xác định tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC việc cấp ủy thống nhất lãnh đạo về tổ chức, bộ máy và biên chế từ tỉnh đến cấp xã; triển khai Chương trình 21-CTr/TU ngày 5/2/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tinh giản bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và đổi mới cơ chế quản lý, tinh giản bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tích cực triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết số 12-NQ/TU về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký,
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu gắn với công tác xử lý, kỷ luật Đảng; giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đồng thời cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chú trọng công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về siết chặt kỷ luật tài chính; thu, chi ngân sách; khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai; thực hiện cải cách tư pháp; cải cách hành chính...

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.