Bước tiến mới trong xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Năm, 12/04/2018, 18:15 [GMT+7]
.
.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, Quảng Ninh đã triển xây dựng Chính quyền điện tử từ rất sớm.

Cụ thể, ngày 28/9/2012, UBND tỉnh có Quyết định số 2459/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2012-2014. Từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh tích cực triển khai, thực hiện giai đoạn 2 của Đề án.

Thị xã Quảng Yên tổ chức đào tạo về chính quyền điện tử cho công chức, viên chức
Thị xã Quảng Yên tổ chức đào tạo về chính quyền điện tử cho công chức, viên chức

Trong quá trình đó, Quảng Ninh đã xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển chính quyền điện tử của tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thiện các cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT cũng như xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch về CNTT và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện bao gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công, quản lý và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT…

Đồng thời, tỉnh cũng rà soát và chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền, xây dựng thành công mô hình trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính công cho tổ chức, công dân theo phương thức nhanh gọn, công khai, minh bạch và tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ. Cùng với đó, tỉnh cũng đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, kết nối băng thông rộng tạo thành hệ thống liên thông thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã trong các cơ quan Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả của chính quyền điện tử, tỉnh đã tiến hành đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người lao động; tuyên truyền, tập huấn công dân điện tử để khai thác các tiện ích của hệ thống chính quyền điện tử; tuyên truyền về chính quyền điện tử.

Ông Võ Đức Hạnh, Phó Ban Quản lý điều hành Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, cho biết: Sau 5 năm (2012-2017) triển khai Đề án Xây dựng chính quyền điện tử, 100% các xã, phường, thị trấn của tỉnh đã có mạng Internet để khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của chính quyền điện tử, 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã có mạng nội bộ (LAN). Hệ thống mạng diện rộng hoạt động ổn định, kết nối 27 sở, ban, ngành, 14 UBND và 14 trung tâm hành chính công cấp huyện với Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo về tốc độ, ổn định cho các đơn vị chuyển văn bản, khai thác các ứng dụng và các dịch vụ dùng chung trong hệ thống chính quyền điện tử... Từ năm 2017, hệ thống văn bản điện tử của tỉnh đã được kết nối liên thông 4 cấp với hệ thống của Văn phòng Chính phủ.

Đặc biệt, trong quý I/2018, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai 5 dự án theo Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2017-2020, gồm: Dự án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, Dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; Dự án Mở rộng, hoàn thiện mạng diện rộng WAN của tỉnh đến cấp xã; Dự án Nâng cấp và triển khai nhân rộng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu văn bản; Dự án Hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử. Trong đó, hàng loạt các nội dung đã được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Cụ thể, trong quý I, 131/131 đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị xã hội của các địa phương Móng Cái, Đông Triều và Uông Bí đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Từ đó, đảm bảo tỷ lệ 100% đơn vị cấp huyện, xã (14/14 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc, 186/186 xã, phường, thị trấn) đã triển khai hệ thống quản lý và điều hành tác nghiệp, góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Huyện Bình Liêu tổ chức học tập Nghị quyết 11-NQ/TU
Huyện Bình Liêu tổ chức học tập Nghị quyết số 11-NQ/TU, Nghị quyết số 12-NQ/TU qua điểm cầu trực tuyến.

Cũng trong quý I, tỉnh đã hoàn thành và đưa 231 điểm cầu trực tuyến cấp xã vào hoạt động; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trong toàn tỉnh đạt gần 96%. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử đến 100% đơn vị trong toàn tỉnh, đến nay hệ thống đã tiếp nhận và luân chuyển 110.029 hồ sơ điện tử trong phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng giải quyết gần 4.000 hồ sơ trực tuyến (trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là hơn 3.700 hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 250 hồ sơ).

Theo đánh giá kết quả bước đầu, chính quyền điện tử của Quảng Ninh đã thực sự đem lại sự hài lòng cho người dân, củng cố và xây dựng lòng tin của người dân với chính quyền; từng bước hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Theo kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, năm 2018, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đến các đơn vị Trung ương như ngành thuế, tòa án, viện kiểm sát, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự. Đồng thời, cung cấp 100% chứng thư số cá nhân cho cán bộ lãnh đạo đến cấp xã, tích cực tuyên truyền, tập huấn để tăng cường tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính, kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử tỉnh với hệ thống một cửa điện tử của các bộ, ngành.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.