Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Yên Bái

Thứ Sáu, 09/03/2018, 18:45 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/3 tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Nội dung buổi làm việc tập trung trao đổi kinh nghiệm, cơ chế, chính sách của địa phương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TU Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII), cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tri buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tri buổi làm việc.

Thông tin tới đoàn công tác, đồng chí Đỗ Thị Hoàng nhấn mạnh: Qua thực tiễn phát triển của địa phương cho thấy một số cơ chế, chính sách của T.Ư hiện không còn phù hợp, Quảng Ninh đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp, cách làm mới và đã được chấp thuận. Qua triển khai thí điểm, bước đầu mang lại những thành công và được T.Ư ghi nhận.

Nổi bật, như nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đây là một sáng tạo của Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Đồng thời, góp phần sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, đạt kết quả cao, khắc phục tình trạng hành chính hoá trong chỉ đạo tổ chức hoạt động của các đơn vị này.

Với công tác tinh giản bộ máy, biên chế, Quảng Ninh không thực hiện rập khuôn, máy móc trong phân bổ về số lượng phòng, ban, cán bộ trong bộ máy theo quy định của T.Ư, mà tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, làm gọn bộ máy theo hướng 1 phòng nhiều chức năng, 1 cán bộ làm nhiều công việc, đảm bảo sử dụng hết năng lực, hiệu suất làm việc của cán bộ; rà soát lại đội ngũ công chức chuyên trách và không chuyên cấp xã… Đặc biệt, tỉnh đã tiến hành những thay đổi lớn trong các ngành Y tế, Giáo dục để đảm bảo hiệu quả quản lý, đầu tư. Cụ thể như giao quyền quản lý dịch vụ một số bệnh viện cho doanh nghiệp có năng lực; xóa điểm trường học lẻ, tập trung vào các điểm trường lớn với cơ sở vật chất đầy đủ hơn; chuyển giao các trạm xá xã về huyện…

Đồng chí PhạmThị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái  phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí PhạmThị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với nội dung nhất thể hóa chức danh, Quảng Ninh xác định không nóng vội, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, thông qua quá trình lựa chọn về Đảng bộ, con người chặt chẽ và cụ thể thì mới áp dụng thí điểm. Trong thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, tỉnh thực hiện sáp nhập nhiều đơn vị với nhau theo hướng linh hoạt, hiệu quả, hạn chế trùng chéo trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác. Song song với đó, Quảng Ninh triển khai một loạt các nhiệm vụ khác, như nâng cao công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quyết liệt cải cách hành chính; xây dựng mô hình, vận dụng sáng tạo hình thức đối tác công - tư để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ theo nguyên tắc Nhà nước không trực tiếp làm những gì nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn...

Trên tinh thần thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của địa phương, lãnh đạo hai bên đã làm rõ một số nội dung quan trọng, như: Đổi mới cơ chế trong đánh giá cán bộ; tách dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước; sáp nhập, chia tách sở, phòng, ban; kinh nghiệm, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Quảng Ninh trong triển khai đồng bộ Đề án 25; cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công; khoán phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã...

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, làm rõ hơn những nội dung đoàn công tác Tỉnh ủy Yên Bái quan tâmc
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chia sẻ, làm rõ hơn những nội dung đoàn công tác Tỉnh ủy Yên Bái quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn công tác quan tâm, liên quan đến đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định, trước khi Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW được ban hành, Quảng Ninh đã chủ động rà soát về tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo tinh thần của các nghị quyết, kết luận của các hội nghị T.Ư các nhiệm kỳ trước đó. Qua đó đã phát hiện thấy nhiều yếu kém bất cập cần phải mạnh dạn đổi mới. Bởi vậy Quảng Ninh đã quyết tâm xây dựng Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế" và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU triển khai trong toàn tỉnh. Cách làm của tỉnh không ồ ạt, rập khuôn, máy móc, mà tiến hành công khai, minh bạch, thận trọng và tập trung vào con người. Quá trình thực hiện không đặt nặng vấn đề tiết kiệm biên chế, giảm ngân sách, mấu chốt quan trọng là hiệu quả công việc với quan điểm một người nhiều việc và một cơ quan nhiều chức năng, tránh trùng chéo nhiệm vụ, lãng phí nhân lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích làm rõ cơ chế giám sát người đứng đầu khi thực hiện hợp nhất chức danh; hình thức đối tác công - tư để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ theo nguyên tắc Nhà nước không trực tiếp làm những gì nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn... Quảng Ninh đã đề xuất T.Ư thực hiện hợp nhất cơ quan đảng và chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đang quyết liệt  thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực chuyển đổi cơ chế cấp phát và mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, nhất là thay đổi phương thức cấp phát, phân bổ ngân sách nhà nước sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra”; giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp…

Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc
Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc.

"Bài học kinh nghiệm mà Quảng Ninh rút ra trong quá trình thực hiện, trước hết là phải có quyết tâm chính trị cao, tư tưởng tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn; không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Việc gì chưa có quy định nhưng thực tế đòi hỏi thì mạnh dạn đề xuất và thực hiện thí điểm. Quan trọng nhất là phải đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt; phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân..." -  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà tỉnh Quảng Ninh đạt được thời gian qua; đặc biệt là những đột phá của Quảng Ninh trong thực hiện các mô hình mới, như: Hợp nhất tổ chức, nhất thể hóa chức danh và phân cấp; huy động nguồn lực theo mô hình đối tác công - tư…, bước đầu đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đồng chí nhấn mạnh, những vấn đề này đã thể hiện rất rõ ưu điểm trong thực tiễn của Quảng Ninh. Đoàn công tác rất tâm đắc với những đề án mà Quảng Ninh xây dựng, thực hiện. Qua chuyến công tác, đoàn học được rất nhiều kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm đó, tỉnh Yên Bái sẽ tham khảo, nghiên cứu triển khai thực hiện.

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.