Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Thứ Năm, 15/03/2018, 06:51 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp sáng tạo.

a
Lãnh đạo TP Móng Cái trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Móng Cái.

Theo đó, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó là phát triển thị trường dịch vụ công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ công nhằm ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đã đặt ra hàng loạt nội dung đối với cơ quan khối đảng, đoàn thể; cơ quan hành chính; đơn vị hành chính. Cụ thể là xây dựng phương án cụ thể về việc sắp xếp tổ chức bộ máy huyện Vân Đồn để phù hợp với mô hình tổ chức Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn khi được Quốc hội thông qua.  Đồng thời, chỉ đạo thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền cấp huyện: Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan ủy ban kiểm tra - Thanh tra, Văn phòng cấp ủy - HĐND - UBND ở những nơi đã thực hiện nhất thể hóa chức danh và có đủ điều kiện. Thực hiện chỉ đạo này, các địa phương như TP Uông Bí, Hạ Long, Móng Cái, TX Đông Triều đã công bố các quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ, Uỷ Ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra. Trong đó, TP Uông Bí, Móng Cái đã tiến hành hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ, Uỷ Ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra; TP Hạ Long cũng hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ; TX Đông Triều hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra.

Cùng với đó, trong năm 2018, tỉnh cũng sẽ thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội với Văn phòng HĐND sau khi có hướng dẫn của Trung ương; thực hiện 100% mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, hoàn thành vào đầu năm 2018. Đặc biệt, tỉnh cũng đặt quyết tâm triển khai dứt điểm việc chuyển chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về ban tuyên giáo cấp huyện, chức năng tài chính, phục vụ về Văn phòng cấp ủy. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình tổ chức Đảng, tổ chức các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngành Than trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh; mô hình tổ chức Đảng, tổ chức các đoàn thể trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. Ngoài ra, thực hiện rà soát và xây dựng đề án để có lộ trình triển khai sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã và một số thôn, bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo lộ trình phù hợp. Hiện nay, huyện Hoành Bồ đang nghiên cứu, đề xuất sáp nhập xã Quảng La và xã Dân Chủ để thành lập xã mới Quảng La. Bởi lẽ, cả 2 xã đều không đủ 2 tiêu chuẩn là có tối thiểu 50km2 diện tích tự nhiên và 5.000 dân.

s
TP Hạ Long công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ.

Riêng TP Hạ Long sẽ được xây dựng theo mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện tử; công dân điện tử hướng đến việc thí điểm xây dựng chính quyền đô thị. Huyện Cô Tô sẽ được nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm về mô hình chính quyền biển đảo.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; nghiên cứu xác định và thực hiện đấu thầu những nhiệm vụ không thuộc phạm vi phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Cảng vụ đường thủy nội địa, Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải; giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện hoạt động không hiệu quả hoặc không đảm bảo nguyên tắc trên một địa bàn, với cùng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị thực hiện…

Song song với đó, tỉnh cũng tăng cường xã hội hóa, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hoá cao; chuyển sang mô hình Văn phòng Công chứng đối với 3 phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp theo quy định. Việc quản lý chợ cũng được đổi mới theo nguyên tắc: Thành lập hội đồng quản lý chợ thực hiện theo cơ chế kiêm nhiệm (gồm các thành viên là đại diện UBND cấp huyện, phòng quản lý nhà nước, đại diện Ban quản lý chợ,...) và giao tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư; từng bước chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp đối với các ban quản lý chợ. Đặc biệt, tỉnh đã tiến hành tổ chức lại, kiện toàn các ban quản lý dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Cụ thể: Thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý các công trình Văn hóa - Thể thao và các ban quản lý dự án đầu tư thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế...

Ngoài ra, toàn tỉnh sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa - thể thao theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ…

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.