Quảng Yên kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, UBND thị xã

Thứ Tư, 14/03/2018, 10:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/3, HĐND TX Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021, tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) tiến hành xem xét, thảo luận kiện toàn một số nội dung về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TX Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, vừa được điều động làm Bí thư Thị ủy Quảng Yên, nhiệm kỳ 2015- 2020; thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã.

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng đại biểu hoạt động của HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016- 2021 theo đúng luật định, kỳ họp tiến hành thông qua tờ trình bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Quảng Yên. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Hồi đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 36/37 phiếu, đạt 97,3%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND thị xã
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TX Quảng Yên.

Kỳ họp tiến hành thông qua tờ trình bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND TX Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên. Kết quả, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường Trực Thị ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TX Quảng Yên với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 36/37 phiếu, đạt 97,3%.

Lãnh đạo TX Quảng Yên tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã
Lãnh đạo TX Quảng Yên tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã

Bùi Niên (Trung tâm TT- VH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.