Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH

Thứ Năm, 15/03/2018, 05:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đạt hiệu quả rõ nét trên các mặt công tác, nổi bật là phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

Căn cứ nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh cũng chủ động triển khai sâu rộng, cụ thể hóa nội dung phối hợp tới các tổ chức trực thuộc, đồng thời ký kết các chương trình công tác với các tổ chức liên quan. 

Đối với công tác phối hợp tham gia xây dựng và giám sát thực hiện pháp luật, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn công tác giám sát trực tiếp và thường xuyên cho CB,CC thuộc cơ quan MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh và huyện; tham gia 10 đoàn giám sát liên ngành tỉnh và triển khai giám sát tại 11 trung tâm hành chính công cấp huyện, 98 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đồng thời tổ chức 2 đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại 12 huyện, thị xã, thành phố và 14 đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm...

vb

UBND tỉnh, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018.

Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã tham gia 3 đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tham gia đối thoại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp với 8 vụ việc tại 4 địa phương (Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều) về những nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị kéo dài. Đồng thời, tiếp nhận 2 vụ khiếu nại theo đề nghị của UBND tỉnh để nghiên cứu xem xét, phản biện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nâng cấp QL18 đoạn qua xã Hồng Thái Đông (TX Đông Triều) và vụ khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí)…

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh tích cực phối hợp tham gia có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật lao động và tổ chức rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết những vướng mắc, bất cập về chế độ tiền lương, đóng BHXH cho trên 2.220 giáo viên tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, trực tiếp phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc 38 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, thu hồi trên 50 tỷ đồng nợ đọng BHXH kéo dài tại các doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi cho trên 20.000 công nhân lao động…

b
Cán bộ Ủy ban MTTQ TX Đông Triều giám sát thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đức Chính (TX Đông Triều). Ảnh: Hoàng Giang

Thực hiện chương trình phối hợp công tác, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh cũng chủ trì nhiều cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, thực hiện bình đẳng giới tại 8 doanh nghiệp; phối hợp với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Qua đó, Hội LHPN tỉnh đã nắm bắt những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng trong hội viên, phụ nữ để từ đó phối hợp giải quyết. Tính riêng trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận và xử lý được 13 đơn thư của hội viên phụ nữ…

Song song với đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Nông dân tỉnh cũng chủ trì tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi của 17 vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phối hợp tham gia cùng MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh triển khai các chương trình giám sát, Hội Nông dân tỉnh còn chủ động tham gia góp ý kiến vào 28 dự thảo văn bản về chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, trong năm qua các cấp hội nông dân đã phối hợp với UBND cùng cấp tham gia hòa giải 214 vụ; phối hợp tiếp nhận, giải quyết 170 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phối hợp giải quyết dứt điểm 4/6 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền pháp luật, chính sách về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho 700 lượt cán bộ MTTQ và các đoàn thể CT-XH các địa phương: Cô Tô, Quảng Yên, Ba Chẽ, Tiên Yên...

Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu,  tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ chương trình phối hợp năm qua, mới đây tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, các đơn vị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường phối hợp, gắn với thực hiện vai trò, nhiệm vụ mỗi đơn vị đảm bảo theo quy định. Trên tinh thần các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong đó, cụ thể hóa và bám sát các mục tiêu đã thống nhất trong nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc thực hiện.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.