Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ TX Quảng Yên

Thứ Sáu, 09/03/2018, 17:33 [GMT+7]
.
.

Chiều 8/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Quảng Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự Hội nghị.

1
Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành hành thảo luận về dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 200-KL/TU (ngày 2/2/2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên.

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã nêu bật được mục đích, yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII). Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền thị xã; từng bước xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thị xã đảm bảo tinh gọn, phù hợp, khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả.

1
Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TX Quảng Yên tham gia vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW. Đồng chí cũng đánh giá cao các mô hình sáp nhập, giúp việc chung của thị xã trong việc thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị thị xã cần nghiên cứu, thành lập nhiều mô hình giúp việc chung, để công tác quản lý được chặt chẽ, có hiệu  lực, hiệu quả hơn, tránh chồng chéo. Riêng với ngành GD&ĐT thị xã, đồng chí yêu cầu cần nghiên cứu kỹ, tiến tới việc xóa bỏ các điểm trường nhỏ, lẻ, để tạo điều kiện cho học sinh đến trường học tập đạt chất lượng hơn.

Đồng chí lưu ý thị xã cần sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW. Về tiêu đề của chương trình hành động, đồng chí gợi mở, thị xã cần bám sát Chương trình hành động số 21-Ctr/TU (ngày 5/2/2018) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 200-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu thị xã cần đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể từng nội dung Kết luận.

Bùi Niên (Trung tâm TTVH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.