Hoành Bồ tích cực sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế

Thứ Ba, 13/03/2018, 18:15 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoành Bồ đã thể hiện quyết tâm trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, huyện đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19, Kết luận 38 của Tỉnh ủy và Đề án 25. Từ đó, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, giúp cho đội ngũ cán bộ làm việc năng động hơn, hiệu quả cao hơn và người dân được hưởng lợi nhiều hơn.

Huyện  ủy Hoành Bồ tổ chức tập huấn cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.
Huyện ủy Hoành Bồ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể; Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, huyện đã thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn hoạt động hiệu quả từ năm 2016. Trong sắp xếp bộ máy và thực hiện nhất thể hóa các chức danh, huyện đã bố trí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện; phê duyệt phương án thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm BDCT về Ban Tuyên giáo, chức năng kế toán về Văn phòng Huyện ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy là giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Phó Ban Dân vận Huyện ủy là Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ huyện; Bí thư - Chủ tịch UBND 5 xã (Lê Lợi, Dân Chủ, Đồng Lâm, Kỳ Thượng, Vũ Oai). Cuối năm 2017, Hoành Bồ cũng đã xây dựng Đề án nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra; sáp nhập Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện chờ quyết định của tỉnh. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh sắp xếp 26 nhân viên y tế học đường và 32 kế toán trường học; nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường PTDT Nội trú, Ban Quản lý công trình công cộng huyện.

Về tinh giản biên chế: Năm 2016, Hoành Bồ tiết kiệm được 115 biên chế (trong đó công chức 7; viên chức 57, hợp đồng 68 là 1, hợp đồng lao động được UBND tỉnh giao 21, định biên khối xã 30). Năm 2017, huyện cắt giảm 39 biên chế (trong đó có 26 định biên khối xã, 10 biên chế công chức hành chính, 3 biên chế viên chức sự nghiệp). Do chưa sử dụng hết biên chế được giao nên trong 2 năm qua huyện đã tiết kiệm kinh phí 3,45 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã giao quản lý 23 công trình nước tự chảy (tổ hợp tác quản lý 11; hộ kinh doanh quản lý 2; thôn quản lý 9; cộng đồng quản lý 1), trong đó 11 công trình đã thu tiền để đủ phục vụ công tác quản lý, sửa chữa không trông chờ ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy, 82/82 chi bộ thôn của Hoành Bồ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với 81 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu. Một thôn còn lại thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn trong tháng 3/2018, đảm bảo mục tiêu 100% thôn, khu thực hiện nhất thể hóa. Sau đại hội chi bộ, huyện đã tổ chức tập huấn ngay kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Qua đó, đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Đồng chí Khổng Minh Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ - Trưởng Phòng Nội vụ huyện, cho biết: Thực tế cho thấy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu hoạt động hiệu quả hơn hẳn, sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi cao. Với mô hình này cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tạo sự thống nhất, đồng thuận ngay từ việc ban hành nghị quyết đến chỉ đạo thực hiện. Do đó, việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu được nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ (ngoài cùng, bên trái) trao đổi cùng bà con trong thôn.
Đồng chí Lý Văn Thắng (ngoài cùng, bên trái), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, trao đổi cùng bà con trong thôn.

Song song với đó, Đảng bộ huyện cũng tích cực phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở doanh nghiệp, đảng viên ở thôn, bản, đảng viên là người lao động và nông dân tiên tiến. Trong 2 năm, kết nạp mới 449 đảng viên tỷ lệ tăng 5,89% so với đảng viên đầu kỳ.

Trong năm 2018 này, huyện Hoành Bồ đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 25 và Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Huyện phấn đấu năm 2018 giảm 2,5% tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (38 biên chế). Đồng thời, tiến hành thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện; sắp xếp lại bộ máy và hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp: Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường Dân tộc nội trú, Ban Quản lý công trình công cộng, Trung tâm BDCT huyện, Trung tâm Dân số KHH gia đình; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và tăng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp về tài chính, lao động; rà soát, tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện hợp đồng có thời hạn đối với viên chức Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, chế độ bổ nhiệm, đề bạt và các chính sách khác tương tự như viên chức; tiếp tục thực hiện đầu tư công, quản trị tư đối với nhà khách UBND huyện, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc người dao thanh y xã Bằng Cả, Trung tâm thể thao huyện…

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.