Hải Hà phát huy vai trò Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung

Thứ Tư, 14/03/2018, 16:05 [GMT+7]
.
.

Từ khi đi vào hoạt động, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội (Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung) huyện Hải Hà đã phát huy hiệu quả trong triển khai công việc, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc vận hành của Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung đã có sự chủ động phối hợp, tránh chồng chéo khi thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Hải Hà cùng với người dân xã Cái Chiên vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển.
Cán bộ, công chức Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung huyện Hải Hà cùng với người dân xã Cái Chiên vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển.

Đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung huyện, cho biết: Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Hải Hà đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Khối. Từ khi đi vào hoạt động theo mô hình Khối, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đã có sự tập trung. Nhiệm vụ của Khối được thống nhất trong chương trình chung, đồng thời hoạt động của các tổ chức có sự chủ động theo 9 nhiệm vụ chung và 14 nhiệm vụ riêng theo hướng dẫn của MTTQ tỉnh. Các kế hoạch, nội dung hoạt động được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và tiết kiệm được thời gian, công sức nhưng lại có sự hỗ trợ nhau trong triển khai nhiệm vụ. Sản phẩm trong hoạt động của mỗi đoàn thể đều rõ, không lẫn với nhau. Công tác phối hợp với UBND huyện trong hoạt động cũng cụ thể, rõ việc hơn, nhất là việc thống nhất trong kiểm tra, giám sát...

Năm 2017, Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung huyện tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu giúp việc chung. Huyện Hải Hà đã thành lập mô hình khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại 8/16 xã, thị trấn trên địa bàn; 9/16 xã thực hiện nhất thể hóa chức danh phó bí thư chi bộ đồng thời là chủ tịch MTTQ; 32/118 thôn, bản thực hiện mô hình hoạt động chung của ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể. Trong năm, Khối tập trung tuyên truyền về chỉ số PAPI, quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức thực hiện 220 mô hình dân vận khéo; tập trung hỗ trợ triển khai các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng thôn nông thôn mới; xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn theo Chương trình 167 giai đoạn 2; phát động quyên góp, ủng hộ đưa 2 xã, 2 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn...

Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung huyện đã vận động đóng góp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được trên 1,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 636 triệu đồng. Khối đã thực hiện rà soát, thẩm định, hỗ trợ xây dựng 27 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 525 triệu đồng; lắp mới được 848 bộ bóng đèn chiếu sáng 40,75km đường liên thôn cho 21 thôn, bản và 38 cơ quan được hưởng lợi, với kinh phí trên 652 triệu đồng; vận động 14 hộ dân xã Quảng Sơn hiến 2.458 cây keo giải phóng mặt bằng làm 1,3km đường... Khối đã thành lập được 15 tổ vay vốn, với số tiền gần 15 tỷ đồng; duy trì nâng cao chất lượng mô hình mẫu "3 sạch” tại 16 cơ sở; vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở; phát động thực hiện 9 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng thôn, bản kiểu mẫu…

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng được Khối tích cực tuyên truyền, vận động (Trong ảnh: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu Xuân Mậu Tuất tại xã Quảng Đức thu hút đông đảo người dân tham gia).
Người dân xã Quảng Đức, huyện Hải Hà tham gia thi đấu môn đẩy gậy trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung huyện tiếp tục khắc phục những tồn tại, tập trung xây dựng 9 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy về nội dung hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc chung cấp huyện; 100% xã, thị trấn thực hiện mô hình khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhất thể hóa chức danh phó bí thư chi bộ đồng thời là chủ tịch MTTQ; 50% số thôn, bản thực hiện mô hình ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chung. Đặc biệt, Khối sẽ triển khai thực hiện mô hình đặt hàng với UBND huyện trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp thành lập, hình thành các tổ chức đoàn thể trong khu công nghiệp, trong đó có các câu lạc bộ phụ nữ xa nhà, câu lạc bộ thanh niên trong khu công nghiệp…

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.