Đông Triều hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã

Thứ Bảy, 10/03/2018, 07:41 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/3, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra TX Đông Triều.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra TX Đông Triều.
Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra TX Đông Triều.

Ngày 28/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 922-QĐ/TU hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra TX Đông Triều thành Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra TX Đông Triều. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan gồm 1 thủ trưởng và không quá 2 phó thủ trưởng. Thủ trưởng Cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra thị xã. Biên chế của Cơ quan trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có.

Việc hợp nhất hai cơ quan nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thu Trang (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.