Rèn luyện thanh niên ưu tú ở Trường Đại học Hạ Long

Thứ Sáu, 23/02/2018, 07:05 [GMT+7]
.
.

Cùng với việc chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua, Trường Đại học Hạ Long cũng rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới.

Tin liên quan

Đồng chí Phạm Thanh Huyền (Bí thư Chi bộ khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hạ Long, bên trái) trao Quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Trường Đại học Hạ Long
Đồng chí Phạm Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hạ Long (bên trái), trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Ảnh: Trường Đại học Hạ Long

Theo đó, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long luôn chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, bảo đảm về tiêu chuẩn, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Với quần chúng là giáo viên phải đảm bảo đủ tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Còn với những quần chúng là sinh viên thì bắt buộc phải có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có thành tích trong công tác Đoàn thanh niên.

Cùng với đó, Đảng ủy nhà trường còn chỉ đạo Đoàn thanh niên trong Trường tích cực tuyên truyền điều kiện kết nạp Đảng của sinh viên để các em có ý thức phấn đấu trong các năm học; tổ chức các phong trào hoạt động đoàn để sinh viên phát triển khả năng của mình. Mặt khác, Đảng ủy nhà trường còn chủ động phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay tại trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng ưu tú theo học.

Được biết, năm 2016, Trường đã mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại đơn vị với 110 học viên. Năm 2017, Trường tiếp tục mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 81 quần chúng ưu tú. Từ nguồn quần chúng được bồi dưỡng, Đảng ủy trường đã xem xét đề nghị Đảng ủy Khối kết nạp Đảng cho nhiều quần chúng ưu tú. Đơn cử: Năm 2016, kết nạp 35 đảng viên mới, trong đó có 26 đảng viên là sinh viên. Năm 2017, Đảng bộ Trường đã phát triển được 16 đảng viên mới, trong đó có 8 đảng viên là sinh viên.

Trong năm 2018, Đảng ủy trường sẽ tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, chỉ tiêu dự kiến kết nạp từ 15 đến 20 đảng viên, chú trọng đến đảng viên phát triển từ sinh viên. Theo đánh giá của đồng chí Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, những đảng viên mới khi được kết nạp Đảng đều thể hiện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tạo động lực để quần chúng dõi theo, tiếp tục phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trao chứng nhận cho các học viên của Trường Đại học Hạ Long tại Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng khóa 1, năm 2017
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trao chứng nhận cho các học viên của Trường Đại học Hạ Long tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2017.

Được biết, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long hiện có 18 Chi bộ trực thuộc với tổng số 233 đảng viên. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển đảng viên mới, phấn đấu xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Trường sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.