Đầm Hà: Đồng bộ giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba, 13/02/2018, 06:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, huyện Đầm Hà có bước phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đó có sự nỗ lực không ngừng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

BCH Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Huyện cũng quyết liệt chỉ đạo, quán triệt sâu sắc việc học tập các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, 5, 6 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Trong quá trình triển khai, địa phương nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ký cam kết thực hiện đối với tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW.

g

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc của  BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Đầm Hà, ngày 1/2/2018. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, Đầm Hà có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Đầm Hà đã thành lập mới, sáp nhập, tiếp nhận một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh theo Đề án 25. Đến nay, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện. 5/10 đảng bộ xã, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND; 100% thôn (bản, khu phố), bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố)…

Huyện chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và ban hành một số quy chế, quy định của cấp ủy huyện, như: Quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, CC,VC tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý… Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chính quyền; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu trong cán bộ, đảng viên…

Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa theo hướng đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể… Đồng thời, chủ động tổ chức, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; điều chỉnh nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và những vấn đề nổi cộm từ cơ sở.

Đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đầm Hà nghe quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đầm Hà nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU. Ảnh: Quốc Nghị (CTV)

Thông qua nắm bắt cơ sở và quá trình kiểm tra, giám sát, BTV Huyện ủy Đầm Hà đã nhận định những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phân tích, đánh giá làm rõ yếu kém chậm được khắc phục của từng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên… Trên cơ sở đó, trong năm qua huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn và Quy chế quản lý, khai thác cát, đá, sỏi… Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo rà soát, thống kê để xử lý, giải quyết dứt điểm những vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn…

Từ những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện xác định tiếp tục tăng cường công tác dân vận khéo trong công tác này và chỉ đạo lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện kiểm đếm trước đối với dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua 5 xã của huyện Đầm Hà. Huyện quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và tài sản nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị huyện Đầm Hà đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.