Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái: Thực hiện "Bốn bám, bốn đồng hành"

Thứ Sáu, 09/02/2018, 06:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái quyết tâm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan tỉnh, TP Móng Cái, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tích cực thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK qua địa bàn.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tích cực thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn.

Trong thời gian qua, với tinh thần “Kiến tạo phát triển - Chủ động sáng tạo, sâu sát thực tiễn” và phương châm hành động “Bốn bám, bốn đồng hành” (Bám chủ trương, chính sách; bám tư tưởng chỉ đạo; bám cơ sở; bám việc và đồng hành cùng chính quyền địa phương; đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng hành cùng đơn vị cơ sở; đồng hành cùng cấp dưới), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã có nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) để tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Công tác cải cách hành chính được Chi cục đẩy mạnh ở tất cả các khâu nghiệp vụ, các mảng công việc, trong đó tập trung vào 2 nhiệm vụ là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực đội ngũ với mục tiêu "3 giảm" (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp). Đồng thời, Chi cục duy trì và vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VICS. Từ 1/3/2017, Chi cục đã chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đã tiếp nhận và xử lý 587 hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Đơn vị cũng triển khai thành công phần mềm Quản lý hàng chuyển cửa khẩu tại các điểm xuất hàng: Lục Lầm, Đại Vai, Lục Chắn; vận động và hướng dẫn 47 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử 24/7. Phối hợp với TP Móng Cái tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ trong và ngoài ngành Than nhằm thu hút doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị mỏ qua Cửa khẩu Móng Cái. Tổ chức tham vấn doanh nghiệp hằng tháng tại Tập đoàn Texhong để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...

Lối mở Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) được công bố hoạt động từ đầu tháng 2 năm 2017..
Lối mở Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) được công bố hoạt động từ đầu tháng 12/2017.

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) nhằm cụ thể hóa chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm; truyền lửa cạnh tranh về đến cấp cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan và chất lượng phục vụ của các chi cục trực thuộc. Với những nỗ lực không ngừng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái được đánh giá xếp hạng 1 trên 7 chi cục Hải quan tham gia đánh giá xếp hạng CDCI của Cục Hải quan tỉnh, trong đó có 2 chỉ số Chi cục xếp thứ nhất, đó là: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, quy định và thủ tục hành chính của Hải quan; vai trò của người đứng đầu Chi cục Hải quan cửa khẩu. Năm 2017, Chi cục đã đạt số thu NSNN 469,582 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Cục giao 47%; tổng kim ngạch XNK đạt 4,79 tỷ USD.

Hiện nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tiếp tục triển khai phương châm hành động “Bốn bám, bốn đồng hành”; tổ chức thi đua thực hiện “Kỷ cương, liêm chính, chủ động” với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng và tổ chức bộ máy tinh gọn; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành cùng doanh nghiệp và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.