Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Tư, 10/01/2018, 19:10 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ninh tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên đề
Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ninh tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Công tác tuyên truyền của Đảng" tại Quảng Tây, Trung Quốc.  Ảnh: Nguyễn Huế.

Để làm được điều này, Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới về phương thức tuyển dụng và tinh giản biên chế. Cụ thể là thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về nội dung “tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ đối với việc thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, trình độ chuyên môn và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm tại các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong tỉnh. Đây là giải pháp mấu chốt để tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2017, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm 2017; quyết định tạm thời giao chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2017 cho một số sở, ngành, địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Ninh thực hiện thí điểm phê duyệt và tinh giản biên chế đối với 270 trường hợp.

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã ban hành Quy chế số 02-QC/TU “Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng”. Theo đó, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc phân công cấp ủy đảm nhiệm các chức năng lãnh đạo quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ; luân chuyển điều động từ các vị trí chức danh lãnh đạo quản lý tới các vị trí, chức danh khác tương đương và bổ nhiệm mới từ vị trí cán bộ giữ chức danh thấp lên chức danh cao hơn phải thực hiện thông qua thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ. Trên cơ sở kết quả thi tuyển viên chức năm 2016, năm 2017, tỉnh đã ban hành Quyết định tuyển dụng đối với 404 trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016. Song song với đó, tỉnh cũng có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã tập trung cho 510 thí sinh dự tuyển vào 144 vị trí công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn phương án bố trí số lượng, chức danh, quy định chế độ phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

TP Uông Bí tổ chức tập huấn về ATTP cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã
TP Uông Bí tổ chức tập huấn về ATTP cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng và thực hiện đa dạng hóa, với nhiều loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp giữa ngắn hạn với dài hạn, đào tạo theo chuyên đề, theo vị trí công tác… Trong đó, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đào tạo cán bộ có trình độ tiến sĩ và tương đương từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời định hướng, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thu hút các chuyên gia, cán bộ có trình độ cao trên các lĩnh vực về tỉnh, đặc biệt là thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về địa phương công tác. Trong năm 2017, tỉnh đã ban hành các quyết định về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng thời, triển khai chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc, trên cơ sở Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc ban hành Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc cử 21 học viên tham gia chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại các trường ở Quảng Tây, Trung Quốc năm 2017 (2 học viên tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, 19 học viên tham gia đào tạo trình độ đại học).

Với nhiều giải pháp tích cực, Quảng Ninh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.