Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong thanh niên

Chủ Nhật, 07/01/2018, 18:16 [GMT+7]
.
.

Trước tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay, xuất hiện một bộ phận thanh niên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Vì vậy, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN thông qua nhiều hình thức phong phú, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW.

Tin liên quan

Một buổi sinh hoạt của CLB
Một buổi sinh hoạt của CLB "Tuổi trẻ với pháp luật" phường Quang Trung, TP Uông Bí.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Để Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống gắn với công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết thường xuyên thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi đoàn. Đồng thời, tích cực phát động các công trình, phần việc thanh niên, thu hút ĐVTN tham gia, tạo môi trường rèn luyện, giáo dục lành mạnh, bổ ích. Đặc biệt, 2017 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, do đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động bám sát tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về việc nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu nhằm quyết liệt sàng lọc những cán bộ Đoàn không đủ năng lực, lựa chọn những nhân sự có đủ phẩm chất, tài năng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị báo cáo viên quán triệt Nghị quyết cho 75 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh và 100% cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh Đoàn, đội ngũ báo cáo viên do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quản lý. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Đoàn thực hiện nghiêm túc. Mỗi đồng chí đã mạnh dạn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của cá nhân để kiểm điểm trước tập thể và đề ra giải pháp, cam kết khắc phục. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng giao cho bộ phận theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân và báo cáo kết quả định kỳ.

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III-2017 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”
Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III-2017 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị Đoàn phối hợp với nhà trường đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, cuộc vận động về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ... Đặc biệt, từ đây, cụ thể hóa các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức thông qua việc đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức thường niên với sự tham gia của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động hiệu quả các CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng” tại các đơn vị Đoàn cơ sở; tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống, thăm địa chỉ đỏ nhân các ngày lễ lớn của đất nước...

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên. Trong năm vừa qua, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các chương trình tuyên dương ĐVTN, như: Tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh, tuyên dương sinh viên 5 tốt; tuyên dương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu... Qua đó, góp phần tạo động lực, kịp thời động viên, khuyến khích ĐVTN không ngừng phấn đấu, rèn luyện, phát huy sức trẻ, cống hiến tài năng, trí tuệ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.