"Thành phố Hạ Long phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018"

Thứ Ba, 09/01/2018, 16:06 [GMT+7]
.
.

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh.

DSC_6524.JPG
 

- Đồng chí đánh giá khái quát về kết quả nổi bật trong thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và thành phố trong năm qua? 

+ Bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh, năm 2017, TP Hạ Long lấy chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục chỉnh trang đô thị và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện”. Với quyết tâm cao, TP Hạ Long đã tập trung triển khai các giải pháp với lộ trình phù hợp, bố trí nguồn lực tương xứng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm 2017, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết TTHC của đội ngũ CB,CC,VC từ thành phố đến cơ sở được siết chặt, có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân. Từ những kết quả này, niềm tin của đảng viên, nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Minh chứng rõ nét nhất đó là nhân dân đã thể hiện sự đồng tình, ủng hộ cao trong hiến đất, hiến công trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị; tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết vào những chủ trương, định hướng lớn của thành phố... 

Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, đối nội, đối ngoại, dịch vụ, du lịch, góp phần thu hút tốt các nguồn lực có trong xã hội vào đầu tư phát triển. Việc ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện sẽ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hạ Long ngày càng thân thiện, lành mạnh, an toàn cho du khách, nâng tầm, quảng bá vị thế Hạ Long, hướng đến mục tiêu xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện vào năm 2020. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” được quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, bồi dưỡng văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, đặc biệt trong thế hệ trẻ, những người dân của thành phố du lịch biển... Những kết quả này sẽ là tiền đề để TP Hạ Long tiếp tục phát triển trong năm nay và những năm tiếp theo. 

- Từ kết quả và bài học kinh nghiệm trong năm qua, TP Hạ Long đã đặt ra mục tiêu như thế nào để thực hiện hiệu quả nội dung chủ đề công tác năm theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thưa đồng chí?

+ Để hoàn thành thắng lợi, toàn diện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Trong đó, xác định chủ đề công tác năm của thành phố là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; xây dựng thành phố thông minh”, với các mục tiêu cụ thể: Thay đổi căn bản về nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; duy trì tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt từ 98% trở lên; duy trì tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 24,58%. Đồng thời, nâng cao khả năng thu gom và xử lý triệt để rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo quy trình công nghệ đảm bảo môi trường; có biện pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí do khói bụi từ hoạt động khai thác than, đất sét và các dự án san gạt đất, đá trên địa bàn; nâng cấp, đồng bộ hóa hệ thống thoát nước trong đô thị, xử lý các điểm ngập úng hiện nay... Đây là những mục tiêu hết sức quan trọng, làm nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển mạnh và bền vững.

- Đồng chí cho biết chương trình hành động và giải pháp cụ thể của thành phố để hiện thực hóa mục tiêu trên?

+ Ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm, cụ thể là: Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, phần việc thiết thực. Đồng thời, chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội; giám sát việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các bãi thải sau khai thác than và các dự án khai thác đất sét, đất, đá.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc cải tạo, nâng cấp các hệ thống tiêu thoát nước, chỉnh trang các hồ điều hòa; đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý nước thải TP Hạ Long và hoàn nguyên 2 bãi rác Hà Khẩu, Đèo Sen. Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, thông báo công khai, cố định giờ thu gom rác trong ngày tại từng điểm tập kết rác. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; thực hiện phân loại rác trong các khu dân cư; triển khai phong trào "nói không với túi ni lon”. Thành phố tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị ngành Than và một số doanh nghiệp trên địa bàn lắp đặt các trạm quan trắc tự động để kiểm soát ô nhiễm không khí, khí thải và nước thải theo quy định. Đồng thời, hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các khu vực và tiếp tục quy hoạch các vị trí khác phù hợp để kêu gọi đầu tư, đáp ứng nhu cầu của du khách và nhân dân thành phố; quy hoạch địa điểm đổ phế thải xây dựng trên địa bàn. Thành phố tích cực đổi mới cách thức, nội dung thực hiện chương trình "Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh” đảm bảo thực chất, hiệu quả với sự tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn…

Với khí thế quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm mới, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2018.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thanh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.