Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân

Thứ Năm, 25/01/2018, 15:32 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, tổ chức hội đồng quân nhân (HĐQN) ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp hoạt động hiệu quả, bảo đảm cho mọi quân nhân phát huy tối đa quyền dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, trong LLVT tỉnh có 27 cơ quan, đơn vị thành lập HĐQN - tổ chức đại diện cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng để thực hiện và phát huy dân chủ cơ sở. HĐQN ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên được kiện toàn, thực hiện đúng quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy thực hiện dân chủ trên 3 lĩnh vực lớn về: Quân sự - chuyên môn, chính trị và kinh tế - đời sống. HĐQN luôn quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của bộ đội, tình hình nhiệm vụ của  đơn vị, để phản ánh và đề đạt với cấp ủy, chỉ huy có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giám sát mọi hoạt động của cấp ủy, chỉ huy, tạo niềm tin của quần chúng trong đơn vị.

HĐQN Ban CHQS huyện Tiên Yên họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.
HĐQN Ban CHQS huyện Tiên Yên họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.

HĐQN các cơ quan, đơn vị cũng đã phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy và chỉ huy quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ về chỉ thị, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch của người chỉ huy, nhiệm vụ chuyên môn tuần, tháng, quý của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó phát huy dân chủ, trí tuệ bàn biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xử trí tốt các tình huống và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần hằng tháng, quý  cho bộ đội.

Thượng úy Nguyễn Văn Hiển, Chính trị viên Đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Năm 2017, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, Đại đội chúng tôi được giao nhiệm vụ chuyên môn hết sức quan trọng đó là thực hiện cải tạo Căn cứ chiến đấu số 1 của tỉnh để phục vụ cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2017. Do đó, phần lớn các cán bộ, chiến sĩ của Đại đội đều phải tập trung tại căn cứ, điều kiện ăn, ở còn hạn chế, khó khăn. Trước tình hình này, HĐQN đơn vị đã làm tốt công tác động viên tư tưởng cho bộ đội. Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui chơi ngay tại căn cứ để động viên tinh thần chiến sĩ. HĐQN còn tổ chức khen thưởng động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bằng hình thức nêu gương người tốt, việc tốt qua loa phát thanh ngay tại căn cứ...

Các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công Binh đọc báo
Các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên đọc báo đầu giờ. 

Thượng tá Trần Văn Khởn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: Đơn vị đã duy trì hình thức thông báo nội bộ, hòm thư góp ý, từ đó, HĐQN phối hợp với các tổ chức quần chúng định kỳ tổng hợp ý kiến, báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để có biện pháp giải quyết. Hoạt động của HĐQN và các tổ chức quần chúng được phát huy, làm rõ mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi quân nhân. Qua đây, củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân trong đơn vị.

Bên cạnh đó, HĐQN các cơ quan, đơn vị còn kịp thời đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, bảo đảm quân số khoẻ 98,8%. Đồng thời, thực hiện trợ cấp cho cán bộ, chiến sĩ nhân dịp các ngày lễ, tết, làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng bằng nguồn quỹ của các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, 100%  quân nhân, công nhân viên quốc phòng đều yên tâm học tập, công tác. 

Với việc thực hiện tốt 3 dân chủ lớn trong quân đội, HĐQN các cơ quan,  đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.