Hiệu quả công tác tuyên giáo trong LLVT

Thứ Tư, 10/01/2018, 06:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ Than Quảng Ninh chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố trận địa chính trị - tư tưởng trên địa bàn, đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh họi nghị tổng kết
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương năm 2017. 

Trung tá Mai Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Năm 2017, Phòng Chính trị và ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chủ động phối hợp chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động theo chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT địa phương”. Theo đó, các ngành đã tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP về khu vực phòng thủ; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2015-2020…  Đặc biệt, việc quản lý tư tưởng CBCS và định hướng dư luận xã hội được quan tâm thực hiện chặt chẽ từ cơ sở. Chế độ nắm tình hình tư tưởng CBCS và nhân dân thường xuyên được duy trì nền nếp nhằm kịp thời tổng hợp, phân tích, dự báo, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCS LLVT và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2017, Quảng Ninh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 3 địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Hoành Bồ, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các đơn vị trong toàn quân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh, các ban CHQS đã tham mưu cho tỉnh và các địa phương tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống LLVT tỉnh bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, mang tính giáo dục và tuyên truyền sâu sắc. Ngành Tuyên giáo các địa phương và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tích cực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “LLVT Quảng Ninh, 70 năm – lịch sử và những chiến công” với 171.274 bài dự thi, trong đó có 526 bài chất lượng cao. Từ đó nâng cao nhận thức cho CBCS LLVT và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân Quảng Ninh, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, đất nước.

Tuyên giáo các địa phương và Đảng ủy Than đã tích cực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “LLVT Quảng Ninh, 70 năm – lịch sử và những chiến công” với 171.274 bài, dự thi,
Ngành Tuyên giáo các địa phương và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tích cực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “LLVT Quảng Ninh, 70 năm - lịch sử và những chiến công”.

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký 131 công trình, việc tốt, mô hình, điển hình tiêu biểu với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. LLVT tỉnh và các địa phương còn tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp đỡ 17 xã, 54 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. LLVT các địa phương đã phối hợp với các ngành, đơn vị huy động trên 10.000 ngày công, hỗ trợ hàng tỷ đồng cùng với các loại giống cây trồng, vật nuôi, tham gia xây dựng vườn kiểu mẫu, nạo vét kênh mương... Từ những việc làm trên đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.