Hải Hà nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba, 16/01/2018, 17:35 [GMT+7]
.
.

Trong năm qua, cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được huyện Hải Hà triển khai với những giải pháp thiết thực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên không ngừng được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo triển khai. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết có nhiều đổi mới, trong đó Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết T.Ư 3, 4, 5, 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đặc biệt, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kiểm điểm phê bình, tự phê bình và ký cam kết thực hiện đối với tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

td
UBND huyện Hải Hà triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Bên cạnh đó, Hải Hà tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện từ năm 2016. Huyện đã tiến hành thành lập mới, sáp nhập một số phòng, ban theo lộ trình, như: Thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện với Trung tâm Y tế huyện. Cùng với đó, thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm các chức danh, Hải Hà đã thực hiện Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ. Huyện cũng đã thành lập 8 mô hình hoạt động chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; đồng thời thực hiện thí điểm mô hình hoạt động chung của ban công tác mặt trận và các chi hội, đoàn thể tại 32 thôn xây dựng chuẩn nông thôn mới; nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 8 xã. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, đến nay toàn huyện có 116/118 chi bộ thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (còn 2 chi bộ đến tháng 9/2018 sẽ hoàn thành).

Song song với nhiệm vụ trên, trong năm qua, Hải Hà đã thực hiện luân chuyển 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt giữa các xã, thị trấn và 7 cán bộ các phòng, ban xuống cơ sở. Huyện cũng quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI và quy chế quản lý tổ chức, cán bộ; ban hành một số quy chế, quy định nhằm phát huy dân chủ, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, huyện bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Đảng bộ huyện cũng xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở những địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Trong năm qua, toàn huyện kết nạp được 255 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt 44%.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Trong năm qua, huyện đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình và đột xuất. Chuẩn bị tốt nội dung, chấp hành nghiêm 15 cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy tại huyện. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện 17 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó có 7 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên… Cùng với đó, Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện cũng tổ chức 15 cuộc giám sát chuyên đề và 5 cuộc khảo sát đột xuất; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện 10 cuộc giám sát… Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ huyện Hải Hà tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác tư tưởng, thông tin và tuyên truyền; tập trung triển khai Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy… Huyện phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 50%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 5% so với tổng số đảng viên.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.