Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh

Thứ Bảy, 27/01/2018, 07:49 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh hiện có 32 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là đổi mới sinh hoạt chuyên đề.

Trong năm qua, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng đã chỉ đạo, tổ chức 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tham mưu, phục vụ nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh. Với cách làm đổi mới, sáng tạo, công tác tổ chức sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học, từ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ đến chỉ đạo 5/5 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, sau đó tổng hợp, phân công đảng viên của chi bộ chuẩn bị nội dung tham luận để trình bày tại buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ… Nhìn chung, các chủ đề được lựa chọn sinh hoạt đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn, gắn với hoạt động của Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, các chi bộ đã cụ thể hóa thành kế hoạch của chi bộ mình và phân công cụ thể từng chủ đề cho đảng viên chuẩn bị bài tham luận đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Tại buổi sinh hoạt của Đảng bộ, đại diện 5 chi bộ trình bày các báo cáo tham luận liên quan đến lĩnh vực công tác của bộ phận về tham mưu, phục vụ, điển hình như: “Phát huy vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp HĐND tỉnh” của Chi bộ Kinh tế - Ngân sách; “Phát huy vai trò của đảng viên trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh” của Chi bộ Thông tin - Tổng hợp; “Phát huy vai trò của đảng viên trong tham mưu, tổng hợp, soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp” của Chi bộ Văn hóa - Xã hội; “Phát huy vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh của Chi bộ Pháp chế; “Phát huy vai trò của đảng viên trong tham mưu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hậu cần các kỳ họp HĐND tỉnh” của Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tham dự sôi nổi tham gia ý kiến đóng góp đối với các bài tham luận đã được chi bộ phân công chuẩn bị để giúp đảng viên hoàn thiện bài tham luận, đồng thời rút kinh nghiệm về cách thức trình bày (đổi mới cách thức trình bày tham luận bằng trình chiếu slide, chỉ trình bày tóm tắt vấn đề cốt lõi, dành nhiều thời gian cho thảo luận) cũng như những vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng bài tham luận ở các buổi sinh hoạt sau. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh tổ chức sinh hoạt, Đảng ủy đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết chuyên đề về nội dung buổi sinh hoạt để xin ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên. Ngay sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, tiếp tục được tiếp thu chỉnh sửa để ban hành và quán triệt, phổ biến nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi, Đảng bộ đã đi vào nền nếp. Trong năm 2017, cả 5 chi bộ đều tổ chức đảm bảo định kỳ về sinh hoạt chuyên đề, không có chi bộ nào không đạt yêu cầu. Duy trì sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tự tin hơn trong  trình bày, báo cáo trước đám đông, có ý thức hơn trong chuẩn bị các bài tham luận cũng như tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công của cấp trên. Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trên cương vị công tác ở các lĩnh vực tham mưu, phục vụ.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hà (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

.
.
.
.
.
.
.
.