Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng quản lý đảng viên

Thứ Năm, 11/01/2018, 14:02 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh uỷ, bao gồm 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.400 đảng viên. Thời gian qua, BCH Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Sở Tư pháp.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Sở Tư pháp. Ảnh: Lưu Linh

Bà Nguyễn Thị Châm, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Công tác quản lý cán bộ, đảng viên luôn được Đảng uỷ Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trực thuộc đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt giáo dục các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp. Đồng thời, định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh. Qua đó, góp phần ngăn ngừa, đề phòng và ngăn chặn những tiêu cực, những tệ nạn xã hội xâm nhập vào mỗi đảng viên làm cho đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục cho đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác, tự quản lý bản thân giữ vững tư cách đảng viên.

Đảng ủy Khối còn thường xuyên thực hiện nghiêm túc phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ để phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy địa phương trao đổi, nắm tình hình chất lượng, cán bộ đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển… cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng uỷ Khối chú trọng chỉ đạo cấp uỷ các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, giúp cấp uỷ nắm chắc ưu, khuyết điểm và có biện pháp cụ thể giúp đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tiến bộ. Đến nay, các cấp uỷ, nhất là cấp cơ sở đã xây dựng được quy chế phối hợp với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các phòng, ban chuyên môn trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những học viên có thành tích học tập xuất sắc.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những học viên có thành tích học tập xuất sắc trong đợt bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I-2017.

Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần làm cho đội ngũ đảng viên của Đảng bộ ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82,2%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15,4%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 2%. Trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 244 đảng viên mới, trong đó đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 91%, thạc sĩ chiếm 21,2%. Các đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tốt hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tham mưu hiệu quả nhiều vấn đề trọng tâm của tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Thời gian tới, để công tác quản lý đảng viên đạt hiệu quả hơn nữa, ngày 1/11/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK “về nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh”. Trong đó, tập trung vào 6 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, cụ thể như: Tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, quan hệ xã hội và phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác, nơi cư trú trong quản lý đảng viên; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy các cấp người đứng đầu trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo phân cấp; nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.