Bình Liêu: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2018

Thứ Ba, 09/01/2018, 08:21 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 2 đến 8/1/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 44 đối tượng kết nạp Đảng là công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2018.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên đã được trao Giấy chứng nhận
Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên đã được trao Giấy chứng nhận.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt 5 chuyên đề của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, bao gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình nghiên cứu, các học viên còn được giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức mới, tình hình thời sự và kết quả công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên đã viết bài thu hoạch. Các bài thu hoạch đều thể hiện rõ niềm tin tuyệt đối và yêu mến của mình đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, với nhân dân. Theo đó, 100% học viên có bài thu hoạch đạt khá giỏi; trong đó, 43,2% đạt giỏi; 100% học viên được trao Giấy chứng nhận theo đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành của Ban Tuyên giáo Trung  ương.

Tăng Văn Tĩnh (Ban CHQS huyện Bình Liêu)

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.