Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc:

"Hải Hà phải đặt mình vào vị thế mới để đón đầu cơ hội phát triển"

Thứ Ba, 09/01/2018, 14:26 [GMT+7]
.
.

Sáng 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 25/11/2015 và Thông báo kết luận số 529-TB/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy Hải Hà, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện đã tập trung xây dựng, thành lập và đưa Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vào hoạt động; thành lập mới, sáp nhập, tiếp nhận một số phòng, ban theo lộ trình và thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh theo Đề án 25. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, đến nay, 116/118 chi bộ thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (2 chi bộ còn lại thực hiện trong tháng 9/2018). Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường; công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công" gắn với thực hiện chủ đề công tác năm được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm (2016-2017) đạt 39,4%/năm. Đặc biệt, thực hiện Đề án 196, Hải Hà đã xây dựng Đề án đưa 6 thôn ra khỏi diện khó khăn và đến nay, đã hoàn thành mục tiêu đưa thôn 3 của xã Quảng Thịnh ra khỏi Chương trình 135. Trong năm qua, huyện đã giảm 472 hộ nghèo...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đến nay huyện Hải Hà đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; ban hành các kế hoạch, chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu, thời gian tới Hải Hà chú trọng xây dựng và thống nhất quy trình làm việc sau khi hợp nhất một số đơn vị, cơ quan; tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng cường giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, nhất là CB,CC,VC các phòng, ban. Đồng thời, tiếp tục tăng cường quản lý lao động qua lại biên giới và lao động ngay tại biên giới; chú trọng đào tạo nghề cho người dân; nâng cao kỹ năng nắm bắt, định hướng cho người dân của đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường công tác vận động để nhân dân phát huy tính chủ động trong làm kinh tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu: Huyện Hải Hà tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là an ninh khu vực nông thôn; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến mở rộng quy mô các dự án; tập trung mạnh mẽ cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, trong đó huyện phải là cơ quan trực tiếp triển khai. Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, Hải Hà cần tiếp tục quan tâm đến các thiết chế văn hóa, đảm bảo đời sống cho người dân, nhất là đảm bảo các điều kiện cần thiết để người lao động ở các khu công nghiệp yên tâm làm ăn, sinh sống. Cùng với đó, Hải Hà quan tâm hơn nữa đến chuyển dịch lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, để làm tốt điều này, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, huyện cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Hải Hà, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, Hải Hà phải phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phải đặt mình vào vị thế mới để đón đầu cơ hội phát triển, nhất là khi tới đây một loạt các dự án lớn triển khai. Với tâm thế ấy, Hải Hà phải quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở phải nâng cao vai trò nắm tình hình, chất lượng tuyên truyền, vận động để người dân chủ động hơn trong tham gia phát triển kinh tế cho chính gia đình mình, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Lấy hiệu quả từ những mô hình thí điểm, Hải Hà tiếp tục mạnh dạn triển khai nhân rộng các mô hình trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát huy tốt nhất vai trò của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu trên địa bàn; đồng thời, lựa chọn một số thôn để xây dựng các nhân tố điển hình trong thực hiện kiêm nhiệm chức danh.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hải Hà cần định hướng phát triển gắn với KCN Cảng biển Hải Hà. Trong tương lai, khi KCN Cảng biển Hải Hà được đầu tư hoàn thiện đồng bộ, đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua, Hải Hà sẽ có nhiều lợi thế để phát triển. Do vậy, Hải Hà phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đô thị, GPMB phục vụ các dự án, tập trung quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung phát triển khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo định hướng là điểm thông quan hàng hóa, qua đó có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh lãng phí.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu địa phương quan tâm phát triển sản phẩm từ rừng và biển, đồng thời nhân rộng, phát huy hiệu quả các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt quy định trong nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và hướng đến đánh bắt xa bờ…

Đồng chí cũng chỉ đạo cụ thể địa phương về nhiệm vụ phát triển du lịch và xã hội. “Đối với lĩnh vực du lịch, Hải Hà tập trung định hướng và có những quy hoạch mang tính lâu dài, đồng thời nghiên cứu, lựa chọn kỹ các nhà đầu tư có ý tưởng nghiên cứu đầu tư các dự án vào địa bàn; rà soát lại quy hoạch chung để đảm bảo tương lai cho một đô thị có dân số tăng cao, trong đó chú ý các thiết chế văn hóa. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, vì vậy Hải Hà phải đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới” - đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.