Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc:

"Cô Tô phát triển kinh tế phải gắn chặt với đảm bảo an ninh - quốc phòng"

Thứ Ba, 09/01/2018, 18:22 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 25/11/2015 và Thông báo kết luận số 529-TB/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện Cô Tô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, phòng, ban của huyện căn cứ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến mạnh. Công tác chỉ đạo, triển khai các nghị quyết TƯ 4, 5, 6 (khóa XII), chủ đề công tác năm, Đề án 25, Nghị quyết 19-NQ/TU, được huyện cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động thiết thực. Năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng đạt 15,7%; tổng sản lượng thủy sản đạt 105% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính ngân sách được tập trung; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018 và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, huyện Cô Tô đã và đang triển khai tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khẩn trương ban hành các kế hoạch, chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị huyện Cô Tô tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương; tập trung phát triển kinh tế thủy sản, gắn phát triển kinh tế với phát triển du lịch, dịch vụ và đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng và quản lý quy hoạch chi tiết cảnh quan, không gian kiến trúc; tiếp tục có giải pháp đảm bảo an ninh đường thủy.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu: Cô Tô tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến trong tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; quan tâm thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Các đồng chí cũng nhấn mạnh: Hiện Cô Tô đang đối mặt với những thách thức liên quan đến môi trường, phát triển du lịch biển đảo, bảo tồn sinh thái biển, nước thải sinh hoạt..., vì vậy địa phương cần quan tâm, xác định rõ vị trí của địa phương mình. Từ đó, thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển Cô Tô theo đúng quy hoạch; tăng cường quản lý đất đai, nhất là liên quan đến rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; quan tâm xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải rắn; thực hiện tốt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học...

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Cô Tô, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Cùng với sự hỗ trợ tích cực của Trung ương và của tỉnh cho Cô Tô thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay đổi tư duy, nhận thức để vươn lên phát huy nội lực. Đặc biệt, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Cô Tô phải đề cao nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: Huyện tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh để cụ thể hóa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, tiếp tục cụ thể hóa Đề án 25, Nghị quyết 19-NQ/TU, Chỉ thị 12-CT/TU phù hợp với đặc thù địa bàn.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh về lợi thế trong phát triển du lịch của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Cô Tô phải tập trung triển khai tốt quy hoạch du lịch đã có; quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống cảng Cô Tô để kết nối tốt với cảng Vân Đồn, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện đảo Cô Tô nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Bên cạnh phát triển kinh tế biển, Cô Tô cần tập trung phát triển sản xuất hàng hóa; quan tâm phát triển Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định trong nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Đọc cũng yêu cầu huyện Cô Tô tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý rừng; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.