.

Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Cập nhật:

Chiều 29/12, BCĐ Điều hành chương trình phối hợp hoạt động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng,
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ, kết luận hội nghị.

Năm 2017, BCĐ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT vững mạnh về mọi mặt, nâng cao nhận thức, năng lực công tác làm tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nhiều mô hình mới hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiêu biểu: Bộ CHQS tỉnh phối hợp làm tốt việc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu; mở 2 lớp học kỳ trong quân đội với sự tham gia của 135 học sinh các cấp; Hội Nông dân tỉnh phối hợp duy trì 374 mô hình và xây dựng mới 155 mô hình dân vận khéo các cấp trên các lĩnh vực...

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trên cơ sở 18 nhóm, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của từng đơn vị; rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu, lộ trình đã thực hiện để kiểm điểm, đưa ra các giải pháp; sơ, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của T.Ư, của tỉnh; phối hợp làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở chú trọng vào các mô hình dân vận khéo, lựa chọn một số mô hình có hiệu quả để nhân rộng. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội và LLVT ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trúc Linh