Tổng Công ty Đông Bắc: Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 02/12/2017, 06:52 [GMT+7]
.
.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và quân sự quốc phòng, thời gian qua Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảng, công tác chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Đỗ Mạnh Giáp, Chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, cho biết: Tổng Công ty luôn quan tâm tằn cường công tác đảng, công tác chính trị trong các cơ quan, đơn vị thành viên, trọng tâm là phổ biến, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ chính trị và truyền thống của Tổng Công ty... Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, đã  ảnh hưởng không nhỏ tới ngành Than trong đó có Tổng Công ty Đông Bắc. Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong điều hành, tổ chức sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất. Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết sát hợp, thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, từ xây dựng dự thảo, lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ... Đảng uỷ luôn sâu sát trong chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai kịp thời các nghị quyết của cấp trên.

Sáng kiến cải tiển kĩ thuật trong hoạt động sản xuất của Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV 45
Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV 45 (Tổng Công ty Đông Bắc) giới thiệu sáng kiến mô hình sa bàn của Đoàn.

Một trong những giải pháp hiệu quả là thực hiện mục tiêu "3 tăng, 3 giảm" (tăng năng suất lao động; tăng tiền lương, thu nhập cho người lao động; tăng chất lượng nguồn nhân lực; giảm tỷ lệ lao động phục vụ, phụ trợ; giảm số lao động sản xuất chính, nhất là thợ lò thôi việc; giảm các đầu mối, đơn vị không thực sự cần thiết). Nhờ đó, trong 9 tháng năm nay, năng suất lao động của Tổng Công ty tăng 107,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 105,3% so với kế hoạch năm; thu nhập bình quân 11.587.000 đồng/người/tháng, tăng 102,4% so với năm trước, đạt 100,13% kế hoạch năm.

Đảng ủy Tổng Công ty đã kịp thời ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than, nhằm giữ vững ANTT trong quản lý, khai thác, kinh doanh than thuộc phạm vi ranh giới mỏ đơn vị quản lý. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết chuyên đề số 299-NQ/ĐU về sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Đông Bắc đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ Công ty 397 kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Đảng ủy Công ty 397 (Tổng Công ty Đông Bắc) kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các chi, đảng bộ đều xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo cấp trên kịp thời đôn đốc, uốn nắn. Sau kiểm điểm, mỗi tập thể, cá nhân đều xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra những giải pháp sửa chữa, khắc phục; trong đó, nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đảng uỷ Tổng Công ty còn thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp vị trí công tác của cán bộ, đảng viên đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn được đào tạo. Nhờ đó, đến nay mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng, có lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh. Qua kiểm tra, giám sát, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty không có đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật. Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng uỷ Tổng Công ty quan tâm. Trong năm qua, Đảng bộ đã phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp 126 đảng viên mới. Các đảng viên không ngừng phấn đấu, được đề bạt, bổ nhiệm vào nhiều vị trí cán bộ chủ chốt. Đảng ủy Tổng Công ty còn chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng, các phong trào thi đua quyết thắng, nhất là phong trào thi đua “An toàn - Hiệu quả - Tăng trưởng”… Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Trúc Linh

Tin liên quan

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.