Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả công tác năm 2017

Thứ Sáu, 08/12/2017, 17:54 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh để đánh giá kết quả công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII.

Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh chú trọng, đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Đặc biệt, đã tăng cường giám sát, khảo sát đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiều vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm đã được HĐND tỉnh nắm bắt, kiến nghị giải quyết kịp thời. HĐND tỉnh thường xuyên nắm bắt, theo dõi đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND, gắn với rà soát, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh các vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai...

b
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017) của HĐND tỉnh, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018  và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp được HĐND tỉnh, các ban, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh chuẩn bị chu đáo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí  Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo: Đây là kỳ họp  thường lệ cuối năm 2017 rất quan trọng, vì vậy toàn bộ nội dung, báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng; công tác điều hành kỳ họp đảm bảo khoa học, hiệu quả; nội dung chất vấn phải bám sát các vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm. Đồng chí lưu ý đối với nội dung dự toán ngân sách năm 2018, phải đánh giá rõ những mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm rút ra từ năm 2017 để tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, người đứng đầu các địa phương. Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng lập dự toán, nhất là đối với khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư của các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường… đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, tránh chuyển nguồn trong năm.

Đối với các dự án đầu tư mới dự kiến đầu tư năm 2018, phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn mà nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định; tập trung nguồn vốn cho các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018, nhất là các công trình động lực, tạo sức lan tỏa... "Đối với các báo cáo thẩm tra, giám sát phải đánh giá thực sự khách quan, toàn diện, nêu rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân để kiến nghị nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các mặt. Kỳ họp tiếp tục đổi mới, tăng cường thời lượng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tại hội trường"- đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh. 

Nguyễn Huế

 

.
.
.
.
.
.
.
.