Quảng Yên: Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ Bảy, 09/12/2017, 06:50 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Thị ủy Quảng Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (NKVNN). Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với sự phát triển của khu vực này. 

Chi bộ Công ty CP Xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh họp bàn giải phát phát triển đảng trong doanh nghiệp.
Chi bộ Công ty CP Xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh họp bàn giải phát phát triển đảng trong doanh nghiệp.

Là địa phương nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, kết nối giữa Quảng Ninh - Hải Phòng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, những năm qua, TX Quảng Yên có mức độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Đặc biệt, những năm gần đây, được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư lớn trong phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, số doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Yên ngày càng tăng cả về quy mô, lĩnh vực và ngành nghề. Theo số liệu thống kê của thị xã, đến nay trên địa bàn thị xã có 550 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có trên 360 doanh nghiệp NKVNN với khoảng 6.000 lao động.

Xác định công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp triển khai sớm, đầy đủ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng tới các chủ doanh nghiệp, ngay sau khi thành lập (ngày 31/12/2015), Đảng bộ Khối doanh nghiệp NKVNN thị xã đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy đề ra các giải pháp tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp, trong đó chú trọng bồi dưỡng đội ngũ công nhân lao động, trí thức trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối chủ động rà soát, nắm chắc số đảng viên, đoàn viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể, để tuyên truyền, vận động, thành lập; đồng thời xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, vận động quần chúng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng với đó, Đảng ủy Khối chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp; chủ động gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, thuyết phục, để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vai trò của tổ chức đảng và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp…

c
Sản xuất tại Công ty Công ty CP Viglacera Hạ Long.

 Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp NKVNN TX Quảng Yên, việc xây dựng phát triển mô hình tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng trong doanh nghiệp NKVNN trên địa bàn thị xã hiện còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến nay, thị xã mới có 5 doanh nghiệp NKVNN với trên 80 đảng viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ Khối mới kết nạp được 2 đảng viên mới. Nguyên nhân là do đa số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã là loại hình nhỏ, kinh doanh theo mô hình công ty gia đình; một số hoạt động có tính chất mùa vụ, số công nhân lao động không ổn định; nhiều lao động nhận thức hạn chế, nên chưa nêu cao quyết tâm phấn đấu; phần lớn doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên...

Xác định được những tồn tại, hạn chế trong công tác này, thời gian tới, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp NKVNN TX Quảng Yên tiếp tục tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, nắm chắc số lượng công nhân đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp để vận động phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng… Với những giải pháp này, hy vọng từng bước tháo gỡ "nút thắt" trong phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp NKVNN ở TX Quảng Yên.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.