.

Phát huy hiệu quả hoạt động của ban công tác Mặt trận

Cập nhật:

Ban công tác mặt trận (CTMT) không phải là một cấp của MTTQ nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết ngay từ mỗi khu dân cư, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cùng với sự hỗ trợ, bồi dưỡng của cơ quan MTTQ các cấp về kỹ năng hoạt động, nhiều cán bộ ban CTMT đã phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên (ngoài cùng bên phải) nắm tình hình hoạt động của Ban CTMT thôn Cống To, xã Tiên Lãng.
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên (ngoài cùng, bên phải) nắm tình hình hoạt động của Ban CTMT thôn Cống To, xã Tiên Lãng.

Tìm hiểu thực tế tại huyện Tiên Yên, chúng tôi được đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, cho biết: Phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận” đã và đang tạo được sức lan toả sâu rộng, được cán bộ mặt trận từ huyện đến các thôn, khu phố tích cực vận dụng để làm tốt công tác, nhiệm vụ. Nhờ đó, hoạt động của các ban CTMT đã và đang có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng; giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của người dân với cấp ủy, chính quyền... Đội ngũ này còn đóng góp tích cực vào thành công của công tác bầu cử, các kỳ họp HĐND, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ, thu thuế và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giúp địa phương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường.

Cơ cấu của ban CTMT bao gồm: Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn cư trú tại thôn làng, tổ dân phố... đại diện chi ủy; những người đứng đầu các phân, chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ...; một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Ủy ban MTTQ cấp xã ra quyết định thành lập ban CTMT, trong đó có chức danh trưởng ban, phó ban.

Còn tại TP Uông Bí, lãnh đạo MTTQ thành phố cho biết, với vai trò, trách nhiệm được giao, đội ngũ cán bộ mặt trận, đặc biệt là các ban CTMT ở khu dân cư đã tích cực bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân. Điển hình như trong quá trình chuẩn bị, tiến hành thi công các dự án lớn tại địa phương, như: Cải tạo, nâng cấp QL18A đoạn qua phường Phương Đông; xây dựng khu thương mại Tân Thành (phường Yên Thanh), khu đô thị Văn Lang (phường Quang Trung)..., chính ban CTMT tại khu dân cư là lực lượng nòng cốt, tham gia tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, kiên trì vận động thật thấu tình, đạt lý để bà con hiểu và ủng hộ, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đền bù GPMB, phục vụ tiến độ thi công. Đồng thời nắm tình hình, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh đời sống, chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của người dân tới lãnh đạo địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền biện pháp giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có trên 1.500 thôn, bản, khu phố, tương ứng với mỗi khu dân cư là một ban CTMT. Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận từ cấp tỉnh tới tận cơ sở. MTTQ các cấp chú trọng việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngay từ các khu dân cư; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng để hiệp thương, lựa chọn đội ngũ trưởng ban CTMT là những người có năng lực, uy tín, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban CTMT và đại diện các đoàn thể nhân dân khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, họp triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Ban CTMT và đại diện các đoàn thể nhân dân khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, họp triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, trong đó, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ cho ban CTMT; đồng thời, tham mưu, kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực để ban CTMT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là ở những vùng khó khăn, đặc thù. Định kỳ hằng tháng, quý, thường trực cấp uỷ tổ chức giao ban với MTTQ và các tổ chức CT-XH để đánh giá tình hình hoạt động, ghi nhận tình hình tư tưởng của nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác, nội dung phối hợp thống nhất hành động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận từ cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của các ban CTMT đã góp phần xây dựng hệ thống MTTQ vững mạnh; huy động sức mạnh nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Theo Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định, ban CTMT có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với trưởng thôn, làng, ấp, bản, khu phố... để thực hiện 4 nhiệm vụ: Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định của ủy ban nhân dân; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Hoàng Giang

Tin liên quan