Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Thành công của Uông Bí trong thực hiện chủ đề công tác năm

Thứ Hai, 04/12/2017, 06:51 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, BCH Đảng bộ TP Uông Bí đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU cụ thể hóa nhiệm vụ của địa phương gắn với chủ đề năm 2017 của thành phố là: ''Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

BTV Thành ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, duy trì nề nếp giao ban tuần và tháng của cấp ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm đếm kết quả thực hiện các nội dung theo chủ đề công tác năm.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thanh Sơn, Uông Bí. Ảnh: Hà Chi
Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí). Ảnh: Hà Chi

Trong năm, thành phố đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Năm 2017, Thành ủy, UBND, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng. Đến ngày 31/10/2017, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 12 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố kéo dài nhiều năm, như: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị Yên Thanh của Công ty CP Tân Thành; Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long; mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Khu dân cư đồi lắp ghép phường Quang Trung...

Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân thành phố Uông Bí". Trong đó, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, BTV Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ CB,CC,VC gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của thành phố. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố bổ sung, xây dựng lại các quy định về quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, kỷ cương hành chính; niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của CB,CC,VC tại các cơ sở đảng trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị, xã, phường; kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, người đứng đầu và của CB,CC,VC.

Cụ thể: Tổ chức kiểm tra đột xuất 35 tổ chức cơ sở đảng về nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ CB,CC,VC, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của thành phố; tổ chức 220 lượt kiểm tra đột xuất tại 22 phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 11/11 xã, phường. Qua kiểm tra, giám sát, cơ bản CB,CC,VC thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; chưa phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng về kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Các đoàn thể và nhân dân khu phố 12, phường Quang Trung ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường trong khu
Các đoàn thể và nhân dân khu phố 12 (phường Quang Trung, TP Uông Bí) dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Mai Hương (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí, cho biết: Thực hiện chủ đề công tác năm, hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường tổ chức tuyên truyền, quán triệt và ký cam kết đến CB,CC,VC và các hộ gia đình. Trong năm, đã cấp phát 6.860 cuốn sổ tay tuyên truyền, lắp đặt trên 100 pano, khẩu hiệu về thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân thành phố Uông Bí"; lắp đặt 22 biển rao vặt miễn phí; duy trì thực hiện xuống đường tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và phong trào “Chủ nhật xanh”...

Các địa phương của thành phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước thôn, khu dân cư và các quy định văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn minh đô thị; duy trì gửi thư chúc mừng, chia buồn đối với công dân trên địa bàn khi gia đình có các sự kiện hiếu, hỷ. Đến nay, 100% các đơn vị từ thành phố đến xã, phường đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định về quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, kỷ cương hành chính; 100% các thôn, khu tổ chức rà soát các quy ước, hương ước hoặc ban hành quy định về nếp sống văn hóa văn minh…

Kết quả trên làm tiền đề quan trọng để TP Uông Bí tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh, bền vững trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.