Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Cẩm Phả: Thành công từ sự lãnh đạo toàn diện

Thứ Sáu, 08/12/2017, 05:51 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, TP Cẩm Phả đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt hơn 600 tỷ đồng tăng 4,7%; thương mại - dịch vụ ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.460 tỷ đồng, vượt 20,4% kế hoạch tỉnh giao, cao nhất từ trước đến nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và nghị quyết số 09 của Thành ủy Cẩm Phả về thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cẩm Phả họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thùy Dung (Đài Cẩm Phả)

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố được tăng cường mạnh mẽ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; các quy chế, quy định, chương trình… được điều chỉnh, bổ sung thống nhất. Đặc biệt đã triển khai nhanh, nghiêm túc, triệt để, hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh về lộ trình hợp nhất tổ chức, nhất thể hoá chức danh, cơ cấu lại đội ngũ CC,VC; thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng, phó thôn (khu) với nhiệm kỳ đại hội chi bộ, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (khu). Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy hoạch, GPMB, trật tự đô thị, quản lý thị trường được tăng cường. Ý thức chấp hành và tinh thần trách nhiệm đối với công việc và tác phong trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC,VC chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Cẩm Phả là địa bàn trọng điểm sản xuất than nhưng không để xảy ra khai thác than trái phép, không có vụ việc nổi cộm, điểm nóng phức tạp. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, qua đó giải quyết, tháo gỡ được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm; như vụ ông Trần Văn Mích (phường Cẩm Thạch), vụ bà Nguyễn Thị Thành (phường Cẩm Trung). Đặc biệt, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình không để khiếu kiện đông người khi Công ty TNHH Everbest Việt Nam chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Những kết quả này chính là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Trong đó, đóng vai trò quan trọng là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Bám sát 16 chỉ tiêu, 18 nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TU (ngày 03/12/2016) của Tỉnh ủy, chủ đề công tác năm của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và tình hình thực tế của địa phương, Thành ủy đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Chương trình hành động số 11-CTr/TU, Kế hoạch số 47-KH/TU để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện; xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Thông báo, Kết luận số 38, 520 của Tỉnh ủy. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thành ủy đã ban hành 2 quy định, 1 chỉ thị, 6 kết luận, 4 chương trình hành động, 24 kế hoạch, 152 thông báo và 283 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Thành phố ưu tiên tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của tỉnh, nhất là thu chi ngân sách, cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế, quản lý dự án đầu tư, quản lý quy hoạch, GPMB, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đ/c Trần Văn Hùng – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố trò chuyện với người dân thôn đảo
Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả (ngoài cùng bên trái), trò chuyện, tìm hiểu đời sống của người dân thôn đảo Hà Loan, xã Cộng Hòa. Ảnh: Thùy Dương (Đài Cẩm Phả)

Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, cho biết: Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã bám sát quy chế làm việc, coi trọng việc đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Thành ủy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Những vấn đề quan trọng, những vấn đề mới phát sinh đều kịp thời báo cáo xin chủ trương của tỉnh thống nhất trước khi thực hiện theo thẩm quyền. Cùng với đó, hoạt động lãnh đạo của cấp ủy thành phố đã thực sự hướng mạnh về cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm tra đối với các cấp ủy trực thuộc trong quá trình thực hiện nghị quyết Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Đảng bộ thành phố. Định kỳ hằng quý, Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy các phường, xã; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu. Trong năm 2017, Thành ủy đã tổ chức 23 cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo các đơn vị, phường, xã; tăng cường các cuộc làm việc theo chiều sâu với các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các phường, xã, MTTQ và các đoàn thể, khối Nội chính, Tài chính - kinh tế… để đánh giá tình hình, quán triệt, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, đã lãnh đạo triển khai nhanh, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, biên chế theo chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nhất là triển khai các nội dung nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, hợp nhất tổ chức, tinh giản biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm khối đảng, đoàn thể, chính quyền, đảm bảo theo đúng sự chỉ đạo chung của tỉnh.

Hà Chi
 

.
.
.
.
.
.
.
.