.

Đảng ủy BĐBP tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Cập nhật:

Năm 2017, BĐBP tỉnh đã liên tục lập được nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khu vực biên phòng của tỉnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, toàn lực lượng còn tích cực tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức phiên hội nghị cuối năm để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chủ động khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Đặc biệt, Đảng ủy đã duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố, ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, tỷ lệ vi phạm của cán bộ, đảng viên đến mức phải thi hành kỷ luật giảm nhiều so với năm 2016.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng cấp ủy, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh việc tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giao thông trong toàn lực lượng. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định trong Đảng, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Các cấp ủy đã chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng, gắn với kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Qua đó đã kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt kém để có biện pháp khắc phục.

BĐBP tỉnh tổ chức tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị
BĐBP tỉnh tổ chức tọa đàm với cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Mặt khác, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại hoạt động của các thế lực thù địch, phòng, chống có hiệu quả nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ được Đảng ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ. Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2626/QĐ-BTLBP, ngày 6/8/2015 của Tư lệnh BĐBP về thực hiện bổ nhiệm, sắp xếp chức danh theo biên chế và chuyên ngành được đào tạo, từ đó phát huy tối đa khả năng, trình độ của từng cán bộ.

Quá trình thực hiện, các cấp ủy đều tổ chức công khai, phát huy dân chủ ở cơ sở trong việc bình xét, đánh giá, giới thiệu lực lượng cán bộ nguồn, nên đã tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ. Trong năm, toàn lực lượng đã tổ chức điều động, bổ nhiệm 100 chức danh, giới thiệu 18 người đi học các trường trong và ngoài Quân đội; kết nạp 33 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 22 cuộc kiểm tra đối với 23 cơ sở đảng, 83 đảng viên; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức đảng và 29 đảng viên là cấp ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng tiến hành kiểm tra 19 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã chỉ đạo thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách.

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng đã làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong BĐBP tỉnh không ngừng được nâng lên. Đây là tiền đề đặc biệt quan trọng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Quang Minh