Công an huyện Ba Chẽ: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII)

Thứ Năm, 07/12/2017, 17:39 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/12, Đảng bộ Công an huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) cho CBCS đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII): Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phổ biến quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của  Nghị quyết Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên đơn vị.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Ba Chẽ, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên đơn vị.

Sau hội nghị, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an huyện và chi bộ công an các xã, thị trấn triển khai, quán triệt các nội dung Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) đến toàn thể CBCS đơn vị; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù, tình hình của mỗi đơn vị.

Tuấn Hương
 

 

.
.
.
.
.
.
.
.