Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII

Đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ Hai, 04/12/2017, 05:49 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp; trong đó tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND, người đứng đầu các cấp, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, giải quyết tốt các vấn đề của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công 2 kỳ họp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (kỳ họp giữa năm 2017 và kỳ họp bất thường). Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng các ban HĐND tỉnh tăng cường khảo sát trực tiếp tại cơ sở, khảo sát các dự án, những đề xuất của địa bàn liên quan cũng như đối tượng thụ hưởng, từ đó làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết đảm bảo sát thực và có tính khả thi cao. Nổi bật, HĐND tỉnh đã chỉ đạo khảo sát hơn 100 dự án, công trình thuộc danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020; khảo sát tuyến đường dự kiến nâng cấp thành tỉnh lộ, các tuyến đường trong khu kinh tế, khu đô thị dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 tại các địa phương Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ, Móng Cái...; khảo sát trực tiếp đối với các tổ chức, cá nhân và đối tượng thuộc diện chịu tác động hoặc thụ hưởng từ một số cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội...

Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 10/2017.
Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 10/2017.

Thực hiện chương trình giám sát, kiểm tra, thanh tra năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai 6 cuộc giám sát chuyên đề và gần 30 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết quan trọng, như: Thu, chi ngân sách; đầu tư phát triển; thực hiện Đề án 196... Qua đó, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị nhiều nội dung, nhằm giải quyết những tồn tại ở một số lĩnh vực. Cụ thể, như trong quá trình giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2014-2016, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu - chi đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhằm chống thất thu ngân sách; kiến nghị từng địa phương, ngành chức năng về biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thu ngân sách... Hay qua khảo sát tình hình hoạt động của một số trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, Thường trực HĐND tỉnh đã có kiến nghị và Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo cục thuế các địa phương giảm thời gian giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước từ 5 ngày còn 2 ngày; hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 30 ngày còn 12 ngày.

Bên cạnh đó, kiến nghị sau khảo sát công tác quản lý chất thải y tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉn; Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh liên quan đến công tác này.

b
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: La Lành (CTV).

Để kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất, cho chủ trương giải quyết kịp thời 120 nội dung liên quan đến điều hành tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hiện Luật Đất đai, thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo an ninh xã hội theo tờ trình của UBND tỉnh, đảm bảo theo trình tự, thủ tục. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, rà soát việc triển khai các nghị quyết đã ban hành để kịp thời đôn đốc, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đảm bảo tính thống suốt và hiệu quả cao...

Cùng với các hoạt động trên, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, trong năm, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí phó chủ tịch HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc chuyên đề với cử tri ngành GG-ĐT; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về công tác quản lý đất đai và xử lý các dự án chậm tiến độ ở địa bàn TP Móng Cái. Việc đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri thời gian qua cũng được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, nhất là trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đang chỉ đạo hoàn tất tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh (diễn ra từ ngày 11-13/12), để đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.