Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 05/12/2017, 06:50 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng nội dung chương trình THTK, CLP hằng năm của từng đơn vị để đưa vào sinh hoạt chính trị thường kỳ. Đồng thời, xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của tỉnh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2014-2016.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2014-2016.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2017 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện; tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công theo các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan; nâng cao quyền tự chủ về tài chính, tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu, nâng cao trách nhiệm THTK, CLP của CB,CC,VC trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó đã chủ động tiết kiệm dự toán chi thường xuyên trên 41.277 triệu đồng để bổ sung thu nhập cho CB,CC, người lao động. Bên cạnh chủ động tiết kiệm dự toán chi thường xuyên, các đơn vị khối tỉnh đã tiết kiệm 10% kinh phí tự chủ, tương ứng với 42.812 triệu đồng giữ tại ngân sách cấp tỉnh để dành nguồn đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương; các đơn vị khối huyện đã tiết kiệm 84,385 tỷ đồng chi thường xuyên để dành nguồn đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 69 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đã giao 27 đơn vị tự đảm bảo kinh phí 100%, 1 đơn vị tự chủ kinh phí 70%, 2 đơn vị tự chủ 60%, 8 đơn vị tự chủ kinh phí 50%, 4 đơn vị tự chủ kinh phí 45%, 3 đơn vị tự chủ 35%, 4 đơn vị tự chủ 30%, 10 đơn vị tự chủ 25%, 9 đơn vị tự chủ 20%, 1 đơn vị tự chủ 10%. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định. Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát, báo cáo Bộ Tài chính về số lượng xe dôi dư sau khi rà soát, sắp xếp lại xe theo quy định của địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh với số lượng cắt giảm và điều chuyển 73 xe ô tô thừa so với định mức của các đơn vị; 10 tháng năm 2017 đã tổ chức thanh lý thu tiền nộp NSNN hơn 500 triệu đồng, điều chuyển ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu cho một số đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg về quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, UBND tỉnh đã triển khai mua sắm tập trung bộ máy vi tính để bàn, máy in và máy phô tô năm 2017. Theo đó, giá trị gói thầu mua sắm tập trung được duyệt là 26.030 triệu đồng; tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Kết quả đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu với giá trị trúng thầu 25.989 triệu đồng; sau khi thực hiện thương thảo thỏa thuận khung với nhà trúng thầu, đơn vị đã tự nguyện đề nghị tiếp tục giảm giá 520 triệu đồng; loại cấu hình của các thiết bị cung cấp so với giá mua sắm trước đây của các đơn vị và giá thực tế trên thị trường hiện nay giảm trên 3%. Trong 10 tháng năm 2017, thực hiện thẩm định mua sắm tài sản cho 142 hồ sơ với giá đề nghị là 1.254,343 tỷ đồng, sau khi thẩm định đã cắt giảm 30.646 triệu đồng.

d
Trụ sở Liên cơ quan số 4 được xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giúp tỉnh tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, dành cho các dự án trọng điểm.

Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hàng loạt các công trình xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Điển hình như công trình Trụ sở Liên cơ quan số 3 và Trụ sở Liên cơ quan số 4. Khu liên cơ quan số 4 đảm bảo đủ diện tích làm việc cho 26 cơ quan, đơn vị, đưa vào hoạt động từ tháng 1/2017. Với hình thức này, tỉnh đã tận dụng được nguồn vốn 860 tỷ đồng của đối tác doanh nghiệp, đầu tư công trình hiệu quả, để dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Tỉnh cũng tích cực THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản tập trung kiểm tra, xử lý khai thác than, cát, đá, sỏi, đất trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại các địa phương. Năm 2017, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1.301 triệu đồng.

THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, Quảng Ninh đã giảm 416 biên chế so với năm 2016 trên cơ sở cắt giảm số lượng biên chế chưa tuyển dụng, số công chức sẽ nghỉ hưu trong năm 2017, năm 2018 và chuyển biên chế công chức hiện là lái xe, nhân viên phục vụ chuyển sang hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Các đơn vị đã quán triệt CB,CC,VC và người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về thời gian lao động, không lãng phí thời gian lao động, tôn trọng và chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

Để thực hiện tốt việc THTK, CLP, HĐND tỉnh, Ủy ban kiểm tra các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, Quảng Ninh cũng luôn đề cao vai trò giám sát việc THTK, CLP của nhân dân trên toàn tỉnh.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.