Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 196 tại Hải Hà

Thứ Bảy, 02/12/2017, 11:23 [GMT+7]
.
.

Ngày 1/12, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020” (Đề án 196) tại xã Quảng Đức và Quảng Sơn, huyện Hải Hà. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra tuyến đường liên thôn từ bản Tài Phố đến bản Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiểm tra tuyến đường liên thôn từ bản Tài Phố đến bản Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức, Hải Hà.

Theo báo cáo của huyện Hải Hà, năm 2017, tổng vốn Đề án 196 được phân bổ cho huyện là trên 21 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho xã Quảng Sơn trên 10 tỷ đồng, Quảng Đức 5,7 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2017, huyện đã giải ngân gần 16,7 tỷ đồng, đạt 78,9%.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn kế hoạch giao để đầu tư 12 công trình là 17,7 tỷ đồng, đến nay, có 7 công trình hoàn thành, 5 công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện; kết quả giải ngân được trên 13 tỷ đồng, đạt 75%. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 341 hộ dân, chủ yếu là chăn nuôi lợn, dê, bò. Ngoài ra, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, trưởng thôn, bản, người có uy tín, người dân xã Quảng Sơn và Quảng Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công trình đập nước Tài Chi, xã Quảng Sơn
Đoàn công tác kiểm tra công trình đập nước Tài Chi, xã Quảng Sơn, Hải Hà.

Đoàn công tác đã đi thăm mô hình phát triển sản xuất của gia đình ông Tằng Cắm Sơn, ông Phùn Hợp Sềnh (đều ở bản Nà Lý, xã Quảng Đức); kiểm tra trục đường liên thôn từ bản Tài Phố đến bản Mả Thàu Phố, xã Quảng Đức; công trình kênh mương bản Quảng Mới, đập Tài Chi ở xã Quảng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả của huyện Hải Hà cũng như 2 xã Quảng Sơn, Quảng Đức đã đạt được trong triển khai Đề án 196. Đồng chí đề nghị huyện Hải Hà tiếp tục tuyên truyền, phát huy dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện, đồng thời trực tiếp giám sát các công trình; vận động thực hiện một số tiêu chí ít đòi hỏi nguồn vốn, nhất là tiêu chí về môi trường. Đối với phát triển sản xuất, huyện cần linh hoạt trong đề xuất, lựa chọn các mô hình phù hợp với thực tế của địa phương; quan tâm vận động người dân vào làm việc tại Khu công nghiệp Texhong nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn Đề án 196 trong tháng 12/2017 và chuẩn bị đầu tư cho năm 2018, Hải Hà cần tiếp tục quan tâm phân công các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng, ban trực tiếp xuống hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện.

Trần Thị Thu Hiền (Ban Dân vận Tỉnh ủy)


 

.
.
.
.
.
.
.
.