Thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 14/11/2017, 14:05 [GMT+7]
.
.

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam 23/11 (1945-2017) và hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành và chủ đề công tác năm của tỉnh với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận; đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân...

Chánh Thanh tra tỉnh Lê Văn Ánh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh hồi tháng 10/2017. Ảnh: Quang Minh
Đồng chí Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh, tháng 10/2017. 

Để đảm bảo tốt việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thời gian qua Thanh tra tỉnh tập trung công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế. Đơn vị công khai trên Cổng thông tin của ngành các thủ tục liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, để các tổ chức, cá nhân theo dõi thực hiện đúng quy định. Đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý và báo cáo định kỳ hằng quý theo quy định của UBND tỉnh.

Công tác rà soát để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế của Thanh tra tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay được đơn vị thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu, các bước của hoạt động thanh tra. Duy trì tốt hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng của tỉnh, mạng internet; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong việc điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo; tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm tiếp công dân và xử lý đơn thư theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh phục vụ công tác tra cứu công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên internet của Thanh tra tỉnh được đơn vị duy trì đều đặn, đã tạo nhiều thuận lợi trong quá trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân được Thanh tra tỉnh duy trì đều đặn, có hiệu quả. Chia sẻ về nội dung này, đồng chí Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh, khẳng định: Đơn vị luôn xác định, việc thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là phát huy quyền làm chủ, công khai, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND (ngày 30/3/2017) “Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới”; trong đó chú trọng các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường nắm tình hình nhân dân, khiếu nại, tố cáo, để có hướng giải quyết dứt điểm ngay ở cơ sở. Cùng với đó, đơn vị phối hợp rà soát, thống kê các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài có nguy cơ tạo thành “điểm nóng” để đề xuất với UBND tỉnh có giải pháp xử lý phù hợp, sớm chấm dứt các vụ việc phức tạp.

Bộ phận nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ông Điệp Văn Bẩu, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) đầu tháng 10/2017. Ảnh: Quang Minh
Thanh tra tỉnh tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ông Điệp Văn Bẩu (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ), tháng 10/2017. 

Đến hết quý III/2017, tổng số vụ, việc thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan hành chính là 519 vụ, việc. Thanh tra tỉnh đã phối hợp đôn đốc giải quyết xong 307 vụ, việc; trong đó: Khiếu nại đúng có 36 vụ; khiếu nại sai 211 vụ; có đúng, có sai 28 vụ việc; 32 vụ, việc công dân tự rút đơn. Về giải quyết tố cáo, trong thời gian này, cơ quan thanh tra các cấp của tỉnh đã tiếp nhận 22 vụ, việc; đã giải quyết xong 18 trường hợp; số vụ, việc còn lại vẫn đang trong thời gian hạn định giải quyết.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.