Khuyến khích người dân phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Thứ Ba, 14/11/2017, 05:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua tại tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng cơ chế thông tin hai chiều, phát huy vai trò nhân dân qua giám sát, phản ánh, tố giác, tố cáo... luôn được chú trọng. Từ đó góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với quần chúng nhân dân. Tỉnh đã có phương thức, cách làm sâu sát, sáng tạo; thể hiện rõ nét tính tổng thể, đồng bộ, có chiều sâu, từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện...

Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cho biết: Ngay từ trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã sớm quan tâm chỉ đạo việc phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, đấu tranh với các vi phạm. Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhấn mạnh nội dung này, điển hình là Chỉ thị số 29-CT/TU (ngày 18/7/2014) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đã chỉ đạo, biểu dương, khen thưởng kịp thời những người tố giác, phát hiện tham nhũng; thực hiện bảo vệ, giữ bí mật bảo đảm an toàn người tố cáo theo quy định của pháp luật, thiết lập đường dây nóng công khai để tiếp nhận thông tin tố giác. Trong quá trình điều hành, Tỉnh ủy cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý tin báo, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm kinh tế, chức vụ và một số tội phạm trọng điểm…

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Ban Nội chính T.Ư làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngày 8/11/2017. Ảnh: Hà Chi

Khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Quảng Ninh đã đưa nội dung bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên có hiệu quả vào Chương trình hành động số 11-CTr/TU. Qua đó đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy định số 06-QĐ/TU (ngày 04/8/2017) “Về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)”. Quy định này nêu rõ: Khi tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái, cá nhân, đơn vị tiếp nhận không được tiết lộ nội dung tiếp nhận được cho cá nhân, cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền. Đồng thời, bảo đảm cho người phản ánh về bí mật thông tin, an toàn về thân thế, tính mạng, tài sản, danh dự và tránh bị trù dập hoặc bị uy hiếp. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết phải giữ bí mật cho cơ quan, tổ chức, người cung cấp thông tin và hướng dẫn họ biện pháp, cách thức giữ bí mật những thông tin đã cung cấp, tố giác. Quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể, rõ ràng, thống nhất và đảm bảo sự phối hợp trong xử lý thông tin phản ánh của các cơ quan, tổ chức chính trị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Mọi hành vi, việc làm liên quan đến tham nhũng, suy thoái đều được công khai, xem xét, xử lý bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân TP Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Huế
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân TP Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã ban hành các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân phản ánh, tố giác những hành vi tiêu cực, những biểu hiện suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên… Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Để khuyến khích nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn tích cực vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ tố cáo về hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Quá trình chỉ đạo, giải quyết tố cáo bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo bí mật thông tin về người tố cáo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người tố cáo.

Hà Chi
 

.
.
.
.
.
.
.
.