Đồn Biên phòng Quan Lạn: Giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển đảo

Thứ Tư, 01/11/2017, 14:28 [GMT+7]
.
.

Với nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đường biên giới trên biển dài trên 34 km, thuộc địa giới hành chính của 9 xã, 1 thị trấn của huyện Vân Đồn, những năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Quan Lạn luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm... Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn học tập, nghiên cứu tài liệu của Đảng
Một buổi sinh hoạt chính trị của CBCS Đồn Biên phòng Quan Lạn.

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quan Lạn: Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, việc nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCS trong đơn vị được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng uỷ, Chỉ huy Đồn Biên phòng Quan Lạn đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hoá nghị quyết. Trên cơ sở đó, tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCS trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị chú trọng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, làm nền tảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh trong khu vực.

Đơn vị còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục bà con ngư dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, tài nguyên, môi trường trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống các tàu thuyền, thôn xóm để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về quản lý và bảo vệ biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài. Thông qua các lực lượng này, chính quyền địa phương cũng như lực lượng bộ đội biên phòng trên đảo đã nắm bắt được mọi tình hình, hoạt động của ngư dân, an ninh trật tự trên vùng biển… từ đó kịp thời phối hợp để đấu tranh khẳng định chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các chủ tàu hoạt động trong phạm vi biển đơn vị quản lý.
CBCS Đồn Biên phòng Quan Lạn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các chủ tàu hoạt động trong phạm vi biển đơn vị quản lý. Ảnh: Lưu Linh

Cùng với các nhiệm vụ trên, để thực hiện tốt việc bảo vệ an ninh chủ quyền, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác tài nguyên, nguồn lợi thuỷ sản trái phép, Đồn Biên phòng Quan Lạn cũng luôn đảm bảo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ; thực hiện thường xuyên việc đảm bảo hậu cần, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của đơn vị. Hiện đơn vị có 1 tàu và 3 xuồng được kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì vận hành tốt. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều phương tiện tàu cá có hành vi sử dụng kích điện, dụng cụ đánh bắt bị cấm để khai thác thuỷ sản trái phép.

Trong phát động quần chúng bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Quan Lạn cũng đã tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng kinh tế biển, đảo gắn với tăng cường củng cố thế trận quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, không chỉ góp phần tích cực trong việc giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn hạn chế tình trạng khai thác, đánh bắt thuỷ hải sản theo hình thức tận diệt. 

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt cùng các giải pháp phù hợp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Quan Lạn đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.