Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:

Mục tiêu quan trọng nhất là người dân, du khách được hưởng lợi từ chính quyền điện tử, thành phố thông minh

Thứ Ba, 14/11/2017, 15:23 [GMT+7]
.
.

Sáng 14/11, tại TP Hạ Long, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các cơ quan liên quan để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về các nội dung giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh, cấp huyện và liên thông tới 186 xã, phường, thị trấn; xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Để thực hiện hiệu quả những nội dung trên, không phải chỉ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, mà vấn đề quan trọng nhất là phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đào tạo công dân điện tử để hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân, du khách được thụ hưởng những gì…”

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu khẳng định: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đến các sở, ngành, địa phương về giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh, cấp huyện và liên thông đến 186 xã, phường, thị trấn; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh theo đúng tinh thần chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh. Đến nay, nhận thức của các sở, ban, ngành, địa phương đã có chuyển biến rõ nét, tích cực, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đã được nâng cao; chất lượng tham mưu của các sở, ban, ngành đã chuyển biến mạnh, lòng tin của nhân dân về chỉ đạo cải cách hành chính, nhất là TTHC ngày càng được nâng cao…

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Hiện các đơn vị đã rà soát, phân loại danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại các trung tâm HCC và công bố danh mục TTHC không đủ điều kiện thẩm định, phê duyệt; thực hiện phân cấp, ủy quyền, bố trí cán bộ giải quyết các TTHC tại trung tâm HCC.

Tỷ lệ TTHC thực hiện nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm HCC tăng, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ ngày 1/1 đến 31/10/2017, Trung tâm HCC tỉnh đã giải quyết 41.302 hồ sơ đúng và trước thời hạn, các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết; cấp huyện giải quyết đúng hạn trên 20.200 hồ sơ (98,4 %).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng đề xuất cần bố trí lại cơ sở vật chất và con người tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cho phù hợp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng đề xuất cần bố trí lại cơ sở vật chất và con người tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cho phù hợp

Đến hết tháng 10/2017 có 149/186 xã, phường, thị trấn đã xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; 100% các xã, phường, thị trấn có mạng LAN. Đối với việc xây dựng thành phố thông minh, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đã chủ động, tích cực phối hợp cùng đơn vị tư vấn, tổ chức khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổ chức xin ý kiến các bộ ngành chủ quản và các sở, ngành liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng...

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc làm sao phải điều chỉnh bố trí về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người hợp lý, hiệu quả hơn vì hiện nay nhiều đơn vị địa phương vẫn còn thiếu khoa học, lãng phí trong vấn đề này. Cùng với đó, cần tiếp tục xem xét điều chỉnh việc kết nối các văn bản chỉ đạo; quan tâm rà soát các thủ tục hành chính; nâng cấp chính quyền điện tử để cung cấp các thông tin phục vụ cho xây dựng thành phố thông minh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU để rà soát lại những chỉ tiêu, lĩnh vực của ngành, đơn vị mình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có kế hoạch đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, cả 3 nội dung trên có liên quan chặt chẽ với nhau. Bởi việc thẩm định, phê duyệt TTHC tại chỗ phải có sự hỗ trợ của chính quyền điện tử và để xây dựng thành công thành phố thông minh thì chính quyền điện tử cũng là yếu tố quyết định. Trên quan điểm đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tổng thể các TTHC, những thủ tục nào chưa được vào giải quyết tại các trung tâm HCC thì tiếp tục có lộ trình cụ thể để đưa vào, phấn đấu trong năm nay 100% các địa phương giải quyết TTHC tại trung tâm HCC. Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, cần điều chỉnh bố trí hợp lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người, không nên quá nặng nề về đầu tư trụ sở, mà phải đặt hiệu quả công việc lên trước. Liên quan đến Đề án xây dựng chính quyền điện tử, cần phải tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, hiệu quả của Đề án, sau đó triển khai giai đoạn 2. Sở TT&TT tiếp tục chỉ đạo hoàn thành đầu tư hệ thống thiết bị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng thành phố thông minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần nhanh chóng định hình được khung của thành phố thông minh, trên cơ sở đó lập các dự án và phân kỳ từng mảng công việc để thực hiện. Riêng TP Hạ Long, đồng chí yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu cho thành phố. Cùng với đó cần tiếp tục quan tâm đào tạo công dân điện tử, bởi đây chính là yếu tố nền tảng quan trọng để thực hiện thành công thành phố thông minh…

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.