Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Sở TN&MT

Thứ Tư, 15/11/2017, 17:47 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII, chiều 15/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và các nội dung liên quan. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buồi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2017, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Sở đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó Sở đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực rà soát các dự án sử dụng đất, các dự án chậm tiến độ, đề xuất UBND tỉnh thu hồi. Theo kết quả rà soát tổng số dự án đến thời điểm này có 182 dự án chậm tiến độ cần kiểm tra xử lý. Trong đó, 100 dự án đã được giao đất trên 5 năm, 56 dự án được giao đất từ 2-5 năm, 26 dự án được giao đất trên 1 năm; dự kiến sẽ thu hồi 36 dự án trong năm 2017.

Trong năm 2017, Sở tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành TN&MT 141 đơn vị, kiến nghị cử tri, nội dung phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Công tác phê duyệt, trình giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, dự án và đặc biệt các dự án trọng điểm kịp thời, triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư. Ngoài ra, Sở cũng tích cực kiểm tra, rà soát và xử lý những dự án đầu tư xây dựng phát lộ vỉa than....

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Sở tiếp tục thực hiện Dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; hoàn thiện việc trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch sử dụng đất của các địa phương; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của các dự án và thực hiện công tác xây dựng giá đất; hoàn thành trình phê duyệt và triển khai Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng năm 2030.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khoáng sản nhỏ lẻ, khu vực miền Đông, thủ tục cấp quyền khai thác khoáng sản, hiệu quả đầu tư và quản lý hoạt động quan trắc môi trường tự động, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị: Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản nhất là than, sét; tăng cường kiểm tra hậu kiểm, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý về môi trường, Sở cần tiếp tục kiểm soát, chặt chẽ đánh giá tác động môi trường của các dự án nhất là các dự án về nhiệt điện, xi măng; kiểm soát chặt chẽ đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đối với những dự án có nguy cơ ảnh hưởng môi trường; rà soát những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời

Trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo cần tăng cường, phát hiện những vi phạm; đặc biệt quan tâm phối hợp liên ngành trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.