Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh

Bình Liêu: Lãnh đạo toàn diện, đổi mới

Thứ Hai, 23/10/2017, 17:01 [GMT+7]
.
.

Tin liên quan

Đảng bộ huyện Bình Liêu có 28 chi, đảng bộ cơ sở (12 đảng bộ và 16 chi bộ cơ sở)  với 2.105 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Sâu sát đến chi bộ cơ sở

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, khẳng định: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm củng cố và xây dựng. Trong quá trình triển khai, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn luôn gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp uỷ cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Liêu kiểm tra giám sát tại Đảng ủy xã Đồng Văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Liêu kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy xã Đồng Văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

Trước hết, Huyện ủy Bình Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ huyện thường xuyên thực hiện theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh. Từ đó, định hướng tốt dư luận và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, chính trị thông qua hệ thống truyền thanh thôn, bản, khu phố, đội thông tin lưu động, huyện còn triển khai việc đăng ký số điện thoại để nhắn tin những nội dung quan trọng, cần thiết đến người dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng luôn được Huyện ủy chú trọng. BTV Huyện ủy đã duy trì thường xuyên các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Tổ trưởng tổ công tác là các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên tổ công tác là các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể và các phòng chuyên môn. Định kỳ hằng tháng, Thường trực Huyện ủy đều tổ chức giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để nắm tình hình triển khai nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, huyện đã triển khai Đề án “Phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban CTMT, trưởng các đoàn thể CT-XH ở khu dân cư trên địa bàn huyện Bình Liêu giai đoạn 2016-2020”. Huyện xác định mục tiêu: Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban CTMT, trưởng các đoàn thể CT-XH ở khu dân cư trong toàn huyện đạt trên 90%. Mục tiêu này cũng đã tạo cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020” trên địa bàn huyện. Huyện ủy đã giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm cho mỗi đảng bộ xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát nguồn, ưu tiên tạo mọi điều kiện giúp đỡ, định hướng kết nạp Đảng cho đội ngũ cán bộ khu dân cư…

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ huyện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có vị trí đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm theo Điều lệ Đảng, nội dung giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Nâng chất lượng xây dựng Đảng

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Bình Liêu ngày càng được nâng lên. Các tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; đề ra được nghị quyết sát đúng với tình hình của cơ sở và tổ chức thực hiện có kết quả nghị quyết đề ra. Từ đầu năm đến nay, Bình Liêu đã kết nạp được 92 đảng viên mới, đạt 76,67% kế hoạch. Hiện đang tiếp tục thẩm định 15 hồ sơ kết nạp đảng viên.

Lế kết nạp đảng viên mới tại
Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Liêu tổ chức kết nạp đảng viên. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

9 tháng năm 2017, Bình Liêu đã thực hiện 22 cuộc thanh tra, giám sát trong hệ thống chính trị của cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ các cấp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên (thuộc thẩm quyền của chi bộ) với hình thức khiển trách, do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Tham dự một buổi kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Liêu tại Đảng ủy xã Đồng Văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, chúng tôi nhận thấy Đảng bộ xã Đồng Văn đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Vi Thị Thủy, Phó bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn cho biết: Để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng uỷ xã triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Từ nhiệm vụ được phân công phụ trách địa bàn, các đồng chí đảng ủy viên đã gương mẫu, đi đầu triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, của tỉnh, địa phương. Nhất là trong việc thực hiện Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai đăng ký xây dựng thôn NTM tại bản Khe Tiền; vận động, lựa chọn 80 hộ dân tham gia phát triển sản xuất chăn nuôi bò, trâu theo chương trình 135…

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, 169/169 chi bộ trực thuộc 12 đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. 98/104 thôn, bản, khu phố đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (trong đó có 5 trưởng thôn là đảng viên dự bị đến tháng 2/2018 sẽ chuyển đảng chính; đến quý I/2018, toàn huyện sẽ có 103/104 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn).

Với sự chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực của các chi, đảng bộ trong toàn huyện, tin tưởng rằng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Bình Liêu sẽ ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần  thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng huyện Bình Liêu ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.