Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):

Tạo chuyển biến mạnh từ công tác cán bộ

Thứ Ba, 31/10/2017, 20:34 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, từ đào tạo, bồi dưỡng đến thanh, kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ này. Nhờ đó, đội ngũ CB,CC,VC của tỉnh ngày càng trưởng thành, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.
Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, đặc biệt là gắn vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Tỉnh đã xây dựng và cụ thể hóa các Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 và các năm tiếp theo”; “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát triển toàn diện nguồn nhân lực Quảng Ninh đến năm 2020”... Đồng thời, tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, quy trình công tác, như: Quy định tiêu chuẩn chức danh; Quy chế đánh giá CB,CC; Quy chế quản lý về tổ chức, cán bộ; Quy chế điều động, luân chuyển cán bộ; Quy định thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Trong công tác cán bộ, Quảng Ninh đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện công khai và đúng quy định. Định kỳ hằng năm, Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo phương châm “động”, “mở”, phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn cán bộ quy hoạch, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa và phát triển. Trong đó mở rộng nguồn cán bộ từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, tỉnh chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và triển khai quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). Tỉnh đã đề nghị T.Ư phê duyệt quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (37 đồng chí); quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (124 đồng chí) và quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (1.482 lượt đồng chí). So với giai đoạn trước, kết quả quy hoạch cán bộ giai đoạn hiện nay của tỉnh đã nâng lên cả về số lượng và chất lượng; cán bộ đưa vào quy hoạch đều đạt chuẩn các tiêu chí theo từng vị trí chức danh, cơ cấu nữ. Đặc biệt, cán bộ trẻ có năng lực nổi trội đã được các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị quan tâm đưa vào nguồn quy hoạch…

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 12, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên hướng dẫn người dân thực hiện thôn kiểu mẫu.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 12, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn người dân xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong nước bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển. Các ứng viên tham gia thi tuyển không chỉ là CB,CC mà được mở rộng nguồn từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiêu chí tuyển chọn ứng viên dự thi không thuần túy dựa vào bằng cấp, không tuần tự về vị trí chức vụ, không khép kín trong nguồn quy hoạch tại chỗ... Đến nay, tỉnh đã bổ nhiệm qua thi tuyển 89 chức danh; trong đó trên 70% trẻ tuổi, 100% có 2 bằng đại học trở lên, được đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Qua đó, góp phần mở rộng nguồn cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện để CB,CC phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 02-QC/TU "Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng", thực hiện thí điểm đến hết quý I/2020, thay thế Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/TU (ngày 19/9/2013) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc bổ nhiệm thông qua thi tuyển đảm bảo các nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, công tâm và các quy trình, quy định về công tác cán bộ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc thực thi kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp công sở của đội ngũ CB,CC,VC, chú trọng phát hiện những sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 06-QĐ/TU (ngày 4/8/2017) về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)”. Triển khai Quy định này bước đầu đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị, giúp tỉnh nắm bắt và kịp thời xử lý những sai phạm. Qua đó, đã và đang tạo hiệu quả rõ nét trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.