Thực hiện chủ đề công tác năm: Những kết quả nổi bật của Tiên Yên

Thứ Sáu, 13/10/2017, 06:56 [GMT+7]
.
.

Hơn nửa chặng đường thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, nhiều lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của huyện Tiên Yên có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó minh chứng cho sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

Phố đi bộ Thị trấn Tiên Yên đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2017
Phố đi bộ thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2017.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh, UBND huyện đã ban hành văn bản 1212/UBND-NV về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như nếp sống, nếp nghĩ của mỗi CB,CC,VC và người lao động.

Huyện quán triệt, tuyên truyền chủ đề công tác năm bằng nhiều hình thức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm, cụ thể hoá nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện, của tỉnh. Theo đó, 100% các cơ quan, đơn vị đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ... đảm bảo quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Huyện chỉ đạo tổ chức cho CB,CC,VC và người lao động ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CB,CC,VC, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất; từ đầu năm đến nay đã kiểm tra đột xuất tại 15 đơn vị trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đội ngũ CB,CC,VC, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chấp hành nghiêm các quy định về giờ làm việc, ứng xử văn hoá, không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ làm việc...; không có trường hợp CB,CC,VC, người lao động bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Ý thức, trách nhiệm của CB,CC,VC được nâng lên đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận 4.518 hồ sơ, trong đó 76% hồ sơ giải quyết trước hạn, 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn. 

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Tiên Lãng hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các thôn, khu dân cư; gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện. Nổi bật là huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tổ chức thành công Tuần Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ I, năm 2017 (Tuần VHTT) diễn ra từ ngày 3-7/8. Theo đó, huyện đã tổ chức các hội nghị từ huyện đến cơ sở; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp khu dân cư; chủ động xây dựng đề cương và phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền nội dung tổ chức, các hoạt động trong Tuần VHTT đến 2.400 lượt đảng viên và nhân dân trên địa bàn 12 xã, thị trấn… Với sự chủ động và quyết tâm cao, Tuần VHTT diễn ra trang trọng, thiết thực, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Để xây dựng đô thị văn hóa, văn minh, huyện tạo điểm nhấn - phố đi bộ tại thị trấn Tiên Yên, nhằm thu hút du khách đến địa phương. Ông Nguyễn Thế Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên, cho biết: Để chủ trương triển khai phố đi bộ với sự đồng thuận cao của nhân dân, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 2 khu phố của thị trấn về xây dựng tuyến phố đi bộ. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để triển khai và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của tuyến phố đi bộ. Việc hình thành phố đi bộ còn tạo điều kiện cho các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm OCOP của huyện được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường tại thôn, bản và khu dân cư trên địa bàn huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thúc đẩy các chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp chỉnh trang đô thị trên địa bàn...

Trúc Linh

 

.
.
.
.
.
.
.
.