Thị ủy Quảng Yên: Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng có chiều sâu

Thứ Bảy, 21/10/2017, 06:56 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng luôn được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TX Quảng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng được nâng lên rõ rệt, kịp thời tự chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đình (người đứng), Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Minh Thành kiểm tra việc tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức phường.
Đồng chí Nguyễn Văn Đình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Minh Thành (người đứng), kiểm tra việc tiếp công dân của CB,CC phường.

Bám sát Chương trình số 10-CTr/TU (ngày 25/01/2017) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về KTGS, thanh tra của tỉnh năm 2017, Thị ủy Quảng Yên đã ban hành Chương trình số 15-CTr/TU (ngày 02/02/2017) để thực hiện công tác này, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, chương trình công tác KTGS, thanh tra của cả hệ thống chính trị. Từ đây, tránh được sự chồng chéo, bỏ sót các nội dung KTGS, tăng cường sự phối hợp, gắn kết và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ KTGS.

Thị ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, văn bản hướng dẫn mới về công tác KTGS của Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác KTGS các cấp. Cấp ủy, UBKT các cấp thị xã chú trọng việc định hướng, xây dựng kế hoạch KTGS của cấp ủy cơ sở cũng như chủ động chỉ đạo điều chỉnh nội dung các cuộc KTGS để đảm bảo bám sát theo nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, như: Công tác quản lý, sử dụng đất, tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng, thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước; tính nêu gương, thực hiện quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên… Cùng với đó, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thường xuyên cho cấp ủy việc thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận KTGS.

Tìm hiểu tại phường Minh Thành, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Văn Đình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, chia sẻ: Bám sát kế hoạch KTGS đã xây dựng từ đầu năm, đến nay Đảng ủy phường đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra về công tác cải cách thủ tục hành chính, 1 cuộc giám sát về thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy viên; UBKT Đảng ủy hoàn thành 4/5 cuộc KTGS. Tuy nhiên, do công tác KTGS đòi hỏi quy trình chặt chẽ, trong khi trình độ đội ngũ làm công tác KTGS tại các chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nên công tác này còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường sâu sát, định hướng xây dựng nội dung KTGS bám sát tình hình đơn vị, chú trọng đến những vấn đề người dân quan tâm, thường xuyên đôn đốc các chi bộ thực hiện đầy đủ kế hoạch KTGS đã đề ra. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp cho những người làm công tác KTGS tại chi bộ theo hướng "cầm tay chỉ việc". Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, công tác KTGS của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Thị ủy Quảng Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 88 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (khu), nhiệm kỳ 2017-2020 công tác kiểm tra, giám sát
Thị ủy Quảng Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (khu), nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Nguyễn Chiến

Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm đổi mới, công tác thanh tra, KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thị xã đã có những chuyển biến tích cực. 9 tháng năm 2017, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã đã thực hiện 31 cuộc thanh tra, KTGS theo kế hoạch; cấp ủy trực thuộc thực hiện 33 cuộc KTGS. Thị ủy, BTV Thị ủy đã giám sát thường xuyên và đột xuất đối với 50 chi bộ, đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kế hoạch khắc phục khuyết điểm của đảng viên sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, KTGS thường xuyên trách nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CB,CC,VC. Qua KTGS đã kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, ngăn chặn sai phạm, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm đến nay, BTV Thị ủy đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 tập thể, 17 cá nhân; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 930 triệu đồng…

Thực hiện đồng bộ công tác KTGS của Đảng và thanh tra, KTGS của chính quyền đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị thị xã trong công tác KTGS. Qua đó, thiết thực nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.