Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) - Kiên quyết, kiên trì vì niềm tin của nhân dân

Bài 3: Biến quyết sách thành hành động

Thứ Tư, 11/10/2017, 09:47 [GMT+7]
.
.

Những chủ trương, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra đã mang đến một luồng sinh khí mới, thổi bùng nhiệt huyết cách mạng trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, các cấp ủy đảng của Quảng Ninh đã tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, biến quyết sách của Đảng thành hành động chính trị, thành những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Tin liên quan

Nhận thức đã chín, tư tưởng đã thông

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải theo phương châm “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Điều này đã được Quảng Ninh thực hiện triệt để với nhiều giải pháp hiệu quả ngay từ khâu triển khai học tập, quán triệt, cho đến tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Ngay từ ngày 09/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, cung cấp tài liệu cho cơ sở…

Đại diện khu phố của TP Cẩm Phả phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành uỷ với bí thư chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn vào tháng 8-2017. Ảnh: Bảo Long (CTV)
Đại diện khu phố Tân Lập 4 (phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với bí thư chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn, tháng 8/2017. Ảnh: Bảo Long (CTV)

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc và hơn 89.500/94.000 (trên 95%) cán bộ, đảng viên. Một số địa phương mở rộng phổ biến quán triệt đến đội ngũ cán bộ cơ quan nhà nước, trưởng, phó các thôn, bản, khu phố không phải là đảng viên. Ngay đầu năm 2017, 21/21 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 798/798 tổ chức cơ sở đảng (458 đảng bộ cơ sở, 340 chi bộ cơ sở) đã tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung cụ thể. Trên cơ sở tiếp thu nội dung của Nghị quyết, 77.495/94.000 (82%) cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và cam kết thực hiện, trọng tâm là cam kết nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khắc phục tồn tại hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy giám sát 21/21 đảng bộ trực thuộc, 40 đảng bộ cấp xã và tương đương về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Một số đảng bộ cũng tiến hành giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc… Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình. Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chất lượng cao. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch, bản cam kết đầy đủ, kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân được quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đạt hiệu quả cao... Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, quán triệt tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm thường kỳ tập thể cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 85 tập thể cấp ủy tỉnh, huyện và tương đương, 490 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 798 tập thể cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách. 24 tập thể trực thuộc cấp ủy huyện và tương đương được gợi ý kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, quản lý đất đai tài nguyên, giải phóng mặt bằng, an toàn, vệ sinh lao động, giám định chất lượng sản phẩm..., đều kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm. Sau kiểm điểm, các tập thể đều xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế, cá nhân cam kết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Công tác tổ chức sinh hoạt Đảng thường kỳ gắn với kiểm điểm, trao đổi, thảo luận, liên hệ biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” được các chi bộ lồng ghép, linh hoạt, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức.

Kiên quyết, kiên trì vì niềm tin của nhân dân

Nói về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cụ Nguyễn Thế Cự, 89 tuổi, đảng viên 68 năm tuổi Đảng (trú tổ 1, khu 8A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), khẳng định: “Việc Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hết sức có ý nghĩa, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Thực tế thì Quảng Ninh đã sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy tác dụng, khắc phục căn bản những hạn chế, yếu kém trong Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Tôi rất vui mừng khi thấy trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm người đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền, để cán bộ, đảng viên luôn trung thành với Đảng, thương dân, mến dân, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong, TX Đông Triều sau khi tiến hành nhất thế hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn tại Đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Đoàn Xá 2 (xã Hồng Phong, TX Đông Triều) sau khi tiến hành nhất thế hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn tại Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Nguyễn Dung

Từ nhận diện đầy đủ, sâu sắc, Quảng Ninh đã đề ra các giải pháp cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, của quốc gia, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, thật sự là cán bộ của nhân dân, vì nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đồng thời, củng cố sự đoàn kết thống nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững nguyên tắc hoạt động, kỷ cương của Đảng. Đúng như nhận xét của đảng viên lão thành Nguyễn Thế Cự, Quảng Ninh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cấp ủy các cấp đã tạo sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Trong đó, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, để chỉ rõ và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, Chương trình hành động, dự thảo một số đề án, quy chế, quy định…cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 về quản lý thống nhất tổ chức, bộ máy, biên chế; Quy chế chăm sóc và bảo vệ cán bộ; Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; phối hợp xây dựng Quy định tuyển dụng công chức, viên chức... Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy định của cấp ủy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, người đứng đầu, công tác quản lý cán bộ, đất đai, tài nguyên…

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng tiếp thêm động lực để Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ, Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch; phân cấp, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách; ngăn chặn; đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, thuế, hải quan…

Điển hình là Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách về “mua sắm, sử dụng tài sản công”; chuyển đổi cơ chế đơn vị sự nghiệp kinh tế sang mô hình doanh nghiệp hoặc áp dụng phương thức hợp tác công tư; cơ chế giao dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công theo hướng “đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm đầu ra”. Các huyện, thị, thành ủy cụ thể hóa một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực, trục lợi; đẩy nhanh tiến độ tách chức năng dịch vụ công ra khỏi nhiệm vụ quản lý nhà nước… Tỉnh cũng quyết liệt thực hiện cải cách hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh và ngành dọc là 1.235; tại trung tâm hành chính cấp huyện là 280; 793/793 TTHC đủ điều kiện thực hiện đảm bảo 4 nguyên tắc (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (đạt tỷ lệ 100%); đối với TTHC cấp huyện đảm bảo đến ngày 30/6/2017 đạt 100%.

Thực tế thời gian qua cho thấy, Quảng Ninh rất quyết liệt trong việc hiện thực hóa Nghị quyết với các giải pháp hiệu quả, “nói đi đôi với làm”, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tạo niềm tin tưởng, sức lan tỏa của Nghị quyết trong xã hội. Tỉnh đã quyết tâm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan toàn diện và nghiêm túc các nguyên nhân để có "liều thuốc" hiệu quả, nhằm sửa chữa, khắc phục những yếu kém, từ những yếu kém nhỏ nhất. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đều có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Với tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), tạo bước chuyển biến về chất trong rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Từ đó, thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, củng cố uy tín cho Đảng, tiếp tục gìn giữ và xây dựng niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng…”

Thùy Linh - Minh Thu

Tin liên quan

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.