Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Sáu, 20/10/2017, 14:06 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, không ngừng khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Vũ Thị Thanh Nhài, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017, các cấp hội đã tích cực thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ Hội LHPN xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia dọn vệ sinh, trồng cây, hoa làm đẹp cảnh quan thôn, xóm.
Cán bộ Hội LHPN xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) vận động phụ nữ tham gia trồng cây, hoa, làm đẹp cảnh quan thôn xóm.

Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động phụ nữ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp hội tổ chức trên 5.000 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, hoa dọc đường thôn, xóm, nhà văn hóa; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Qua đó, từng bước thay đổi, nâng cao nhận thức, hành động cho hội viên, phụ nữ trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần thiết thực làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị địa phương.

Đặc biệt, các cấp hội đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tham gia giám sát việc thực hiện một số chính sách xã hội, nhất là chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đồng thời phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chương trình xây dựng nông thôn mới... Qua đây đã kịp thời nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, dư luận xã hội để phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến phụ nữ từ cơ sở.

Chị Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Vàng Danh (TP Uông Bí), chia sẻ: Năm 2017, Hội LHPN phường đăng ký với Đảng ủy phường nội dung giám sát việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của nhân dân trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đảm bảo 100%. Hình thức BHXH tự nguyện còn mới, nên tỷ lệ người dân tham gia hạn chế. Hội đã kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đảm bảo thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để người dân được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe; tăng cường các hình thức tuyên truyền, giới thiệu để người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn về hình thức BHXH tự nguyện...

Cán bộ Hội LHPN phường Vàng Danh, TP Uông Bí rà soát các nội dung kiến nghị sau cuộc giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhân dân trên địa bàn.
Cán bộ Hội LHPN phường Vàng Danh (TP Uông Bí) thảo luận về các kiến nghị sau cuộc giám sát việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của nhân dân trên địa bàn.

Các cấp hội chú trọng công tác góp ý xây dựng: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; dự thảo Luật Việc làm; dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi, bổ sung… Cùng với đó, duy trì phối hợp hiệu quả với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, ban tiếp công dân cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp hội đã tham gia tiếp trên 700 lượt công dân, tư vấn pháp luật trực tiếp và qua điện thoại cho 90 người.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chăm lo, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nữ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới...

Nguyễn Dung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.