Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2017)

Chuyển biến mạnh trong phong trào phụ nữ

Thứ Sáu, 20/10/2017, 06:52 [GMT+7]
.
.

Nhằm đẩy mạnh công tác phụ nữ và các phong trào thi đua, thời gian qua các cấp Hội phụ nữ Quảng Ninh đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Hội phụ nữ các cấp không ngừng củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, năng động của hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

---------------------------------------------

Nâng cao năng lực cán bộ Hội

Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, nhiều năm nay Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai mạnh các phong trào thi đua, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh”, chỉ đạo các cấp hội lồng ghép thực hiện với các nghị quyết của Hội LHPN Việt Nam về công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội theo từng giai đoạn.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, các cơ sở hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều hoạt động thiết thực. Hội tham mưu cấp uỷ quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các cấp uỷ, chính quyền; thường xuyên nắm bắt thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội để tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, đề bạt... Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tích cực tham mưu về công tác phụ nữ; đồng thời phối hợp với hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ trong học tập, rèn luyện, phấn đấu, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi 5 năm tiêu biểu toàn quốc”, tháng 11/2016.
Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi 5 năm tiêu biểu toàn quốc”, tháng 11/2016.

Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội gắn với triển khai Đề án "Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp, giai đoạn 2013-2017" (Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 4/12/2012). Theo đó, các cơ sở hội đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, trong đó chú trọng tham mưu, đề xuất về tạo điều kiện cho cán bộ hội tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 50 cán bộ hội phụ nữ được đào tạo trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Riêng Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho 400 cán bộ hội cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số các địa phương: Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên...

Hội xây dựng quy định về tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh vị trí việc làm và thực hiện quy hoạch cán bộ hội các cấp theo phương châm "mở", gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu bầu cử chức danh chủ chốt theo quy hoạch. Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý, tổ chức cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt hội. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt Tỉnh Hội, hội phụ nữ cấp huyện đạt chuẩn chức danh CB,CC; 99,12% cán bộ chủ chốt hội phụ nữ cấp xã đạt trình độ văn hóa của chức danh CB,CC xã, phường, thị trấn. Qua đó, đã góp phần tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho tỉnh và địa phương. Đến nay, tỉnh đã thực hiện luân chuyển 4 đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh sang giữ vị trí lãnh đạo các sở, ban, ngành; 22 đồng chí lãnh đạo hội phụ nữ cấp huyện làm lãnh đạo các phòng, ban, HĐND, UBND cấp huyện.

Đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội phụ nữ các cấp đã chủ động lựa chọn, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo đúng quy trình. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh lựa chọn từ 2-3 vấn đề để giám sát; đề xuất với HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, trực tiếp tham gia các đoàn giám sát. Qua đó, góp phần giải quyết tốt các vấn đề ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trên địa bàn.

Nhiều mô hình, phong trào thu hút hội viên

Thực hiện công tác xây dựng tổ chức hội, Hội LHPN tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ sở bám sát tình hình thực tế địa bàn để triển khai hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, mỗi cơ sở, chi hội có cách triển khai hoạt động, thu hút nhiều hội viên. Nổi bật là chỉ đạo xây dựng các mô hình, phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi". Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị em thực hiện các mô hình, các cơ sở hội đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho chị em vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay toàn tỉnh có 20 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, được chị em nhân rộng, đóng góp tích cực cùng với tỉnh xây dựng sản phẩm OCOP địa phương, như: Trà hoa vàng, gà Tiên Yên, mật ong rừng, ba kích tím...

Thành viên CLB Phòng, chống bạo lực gia đình khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) bàn kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề.
Thành viên CLB Phòng, chống bạo lực gia đình khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) bàn kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề.

Các phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" được hội triển khai mạnh mẽ, thu hút sự vào cuộc tích cực của phụ nữ. Bên cạnh phát huy hiệu quả các tổ tín dụng, quỹ vì phụ nữ nghèo, nhiều năm nay các cấp hội duy trì hiệu quả các mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi lợn tiết kiệm”..., thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp hội đã vận động, quyên góp được gần 700 triệu đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 27 "Mái ấm tình thương" cho hộ phụ nữ nghèo, khó khăn. Hoạt động này đã góp phần nhân lên tinh thần "tương thân, tương ái", chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Một trong những hoạt động hiệu quả, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của hội viên, phụ nữ là phát triển các mô hình câu lạc bộ (CLB). Đến nay, toàn tỉnh có trên 5.000 CLB phụ nữ phù hợp với nhiều lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu của chị em, như: CLB xây dựng gia đình hạnh phúc; CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi; CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB phụ nữ với pháp luật, CLB gia đình “5 không, 3 sạch”...

Những phong trào, mô hình thiết thực trên đã góp phần tạo sự gắn kết chị em với tổ chức hội. Hằng năm, tỉ lệ thu hút phụ nữ vào tổ chức hội đạt 77,6% (đến nay có 254.111/327.386 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội). Tổ chức hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, lớn mạnh, góp phần thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua.

Nguyễn Huế

 

.
.
.
.
.
.
.
.