Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh 18/10 (1947-2017)

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện - Nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình mới

Thứ Năm, 12/10/2017, 07:17 [GMT+7]
.
.

Từ tháng 5 đến tháng 10/1947, Tỉnh đội Dân quân Liên tỉnh Quảng - Hồng và Tỉnh đội Dân quân Hải Ninh lần lượt được thành lập. Tuy nhiên, phải đến ngày 18/10/1987, Bộ CHQS tỉnh được tái thành lập, ngày 18/10/1947 mới được xác định là Ngày Truyền thống của LLVT tỉnh Quảng Ninh. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng”

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, LLVT tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công oanh liệt, xây đắp nên truyền thống vẻ vang với mười chữ vàng “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng”. Để phát huy cao độ truyền thống ấy trong thời kỳ mới, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ hàng đầu là phải xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Lưu Linh

Việc đầu tiên phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đó là thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng nòng cốt xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Để LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước hết cần tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục, quán triệt cho LLVT. Trong đó, đã đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kỷ luật Quân đội. Đồng thời, làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục theo hướng “thiết thực, hiệu quả”, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách và hoạt động văn hóa.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thống nhất cao về nhận thức, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, hệ thống chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và có tính kế cận lâu dài; có khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đề bạt, bố trí sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán bộ; đồng thời tích cực rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để tạo nguồn kế tiếp. Đổi mới tác phong công tác của đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở đơn vị SSCĐ, các đơn vị trên địa bàn biên giới, biển đảo và trong lực lượng dân quân tự vệ. Những năm qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quán triệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) sát với đặc điểm địa phương, đặc thù của LLVT tỉnh; hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Với chức năng của mình, LLVT tỉnh luôn cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ, triển khai các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Thường xuyên kiện toàn, củng cố hoạt động của lực lượng quân báo, trinh sát; tích cực phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tại Nhà kho Quân khí Ban CHQS huyện Tiên Yên (1)
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng tại Nhà kho Quân khí Ban CHQS huyện Tiên Yên. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

LLVT tỉnh luôn được chú trọng tổ chức theo hướng "Tinh, gọn, mạnh", ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, nhất là các đơn vị trên địa bàn biên giới, biển đảo. Lực lượng thường trực được tập trung xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, SSCĐ cao. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ.

Các đơn vị dự bị động viên được sắp xếp, biên chế theo phương châm “Gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”. Đến nay, đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,2%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70,1%. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, quy mô hợp lý, chất lượng cao. Trong thời bình, quân số DQTV đạt 1,8% dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 23,8%; cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo qua trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành quân sự cơ sở đạt 96%. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của Quân khu 3 được Bộ Quốc phòng lựa chọn xây dựng mô hình điểm về DQTV ở cả 4 loại hình: Tiểu đội dân quân thường trực biên giới; Trung đội dân quân biển; Trung đội tự vệ thuộc doanh nghiệp tư nhân; Ban CHQS trong doanh nghiệp nhà nước. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong toàn quốc chi trả phụ cấp cho lực lượng này với mức cao hơn quy định tối thiểu của Luật DQTV, từ đó đã động viên được việc chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc lực lượng rộng khắp trên các thôn, bản…

Để tăng cường số lượng, chất lượng nguồn đội ngũ cán bộ dự bị động viên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương. 10 năm qua đã tổ chức 11 khóa (680 đồng chí); mở 3 lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (229 đồng chí); đào tạo 3 lớp TCCN ngành quân sự cơ sở (231 đồng chí); 2 lớp hoàn thiện TCCN ngành quân sự cơ sở (284 đồng chí). Hằng năm, tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, SSCĐ đối với lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu và thời gian.

Để nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đầu tư thời gian, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm huấn luyện cho từng đối tượng, sát địa bàn; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, gắn huấn luyện với hành quân rèn luyện ban đêm và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hằng năm đạt tỷ lệ đạt khá, giỏi cao.

Từ năm 2012 đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức và tham gia 53 cuộc hội thi, hội thao, thi tìm hiểu do Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức. Ở tất cả các nội dung do cấp trên tổ chức, Bộ CHQS tỉnh đều đứng tốp đầu; qua kiểm tra, phúc tra được Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đánh giá đơn vị huấn luyện giỏi. Cùng với đó, từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, PCTT-TKCN cấp tỉnh; đã tham mưu chỉ đạo 18 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 144 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ; 23 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các công ty; chỉ đạo các cơ sở tổ chức diễn tập chiến đấu trị an kết hợp PCTT-TKCN ở 377 cơ sở (xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ); tổ chức 2 cuộc diễn tập cho Sở TT&TT, Sở Y tế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh. Thông qua diễn tập đã giúp cấp uỷ, chính quyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành, xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Tự hào với truyền thống và kết quả đã đạt được, LLVT tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới, xây dựng Quảng Ninh giàu về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.

Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.